Surinaamse origine

Surinaamse origine Aanvraag toelating (Surinaamse origine), vreemdelingen van Surinaamse origine; dit zijn personen die een andere nationaliteit bezitten, maar in Suriname zijn geboren. Benodigde documenten Verzoekschrift in tweevoud gericht aan…

Lees verder

Nederlandse origine

Nederlandse origine Voor het aanvragen van een tijdelijke verblijfsvergunning moet u in het bezit zijn van een MKV. Bij de afdeling vreemdelingenzaken aan de Mr. J. Lachmonstraat moet u een…

Lees verder

Deze website gebruikt cookies voor een optimale ervaring. Voor meer informatie kunt u onze privacy verklaring lezen.