Slider

Surinaamse origine

Aanvraag toelating (Surinaamse origine), vreemdelingen van Surinaamse origine; dit zijn personen die een andere nationaliteit bezitten, maar in Suriname zijn geboren.

 • Verzoekschrift in tweevoud gericht aan de Minister van Justitie en Politie, kinderen boven de 18 jaar moeten hun verzoek apart indienen
 • Plakzegels van SRD 1,50 (plakken op het originele verzoekschrift)
 • 2 recente goed gelijkende recente Pasfoto’s per gezinslid(géén scan of computer foto)
 • Een ingevuld toelating formulier
 • Fotokopie van alle beschreven pagina’s van het paspoort(geldigheidsduur minstens 6 maanden)
 • Geboorte uittreksel origineel + kopie
 • Huwelijksakte origineel, indien in een andere taal dan het Nederlands of Engels, vertaling bijvoegen) indien de aanvraag geld voor één der echtgeno(o)t(e), dan info over de verblijfstitel van de andere echtgeno(o)t(e). Bezit deze de Surinaamse nationaliteit dan ook een kopie van de ID kaart / paspoort.
 • Kwitantie storting US 150,- dient u te voldoen bij de Centrale bank van Suriname op het rekeningnummer: 324623 t.n.v. het ministerie van Justitie en Politie. Of in SRD op het rekeningnummer: 324641 t.n.v. het Ministerie van Justitie en Politie of bij de kas op het hoofdkantoor van het Ministerie van Justitie en Politie, Comptabele en Financiële afdeling. Adres Miranda straat nr. 10 Kasuren: Maandag t/m vrijdag van 0.800 uur – 12.00 uur.

Alle vreemdelingen afkomstig uit een van de Caricom landen zijn vrijgesteld van betaling van dit bedrag

MIDDELEN VAN BESTAAN, DOCUMENTEN OVERLEGGEN DIE VOOR U VAN TOEPASSING ZIJN:

 • Werkgeversverklaring(origineel minstens drie maanden geldig, met hoogte van inkomen + datum afgifte, bedrijfsstempel).
 • Kopie Winkel, bedrijfsvergunning(origineel ter inzage)*
 • Uittreksel KKF(origineel niet ouder dan 1 jaar)
 • SAS betalingsbewijs (recent)*
 • Officiële brief van de school of universiteit
 • Documenten van de persoon / personen van wie u financieel afhankelijk bent(garant steller)
 • Garantstelling formulier
 • Origineel bewijs van inschrijving CBB
 • Kopie id-kaart of paspoort
 • Indien vreemdeling, kopie van de verblijfsvergunning of vestigingsvergunning
 • Bewijs van pensioen, uitkering niet ouder dan 3 maanden

Indienen aanvraag

Indienen van uw aanvraag is mogelijk van maandag tot en met donderdag van 0.800 uur – 13.30 uur. Op de vrijdag kunt u informeren naar de status van uw aanvraag, alle personen voor wie de aanvraag geldt dienen in persoon en in bezit van hun paspoort te verschijnen.

Bron: Ministerie van Justitie en Politie, hoofdafdeling vreemdelingen zaken.

Zoals u ziet zijn het aardig wat documenten die u moet meenemen, zorg er voor dat u deze documenten bij u heeft, u doet er verstandig aan om de originele documenten een aantal malen te kopiëren. Beschikt u niet over de juiste documenten dan zal uw verblijfsvergunning niet in behandeling worden genomen. Wij kunnen u er niet genoeg op attenderen dat u in het bezit moet zijn van de juiste documenten en recente pasfoto’s.

Klantgericht handelen is bij de vreemdelingendienst geen prioriteit. Voorkom overbodig heen en weer geloop en denk ook niet het is Suriname dus het zal wel allemaal zo’n vaart niet lopen, niets is minder waar. De Surinaamse vreemdelingendienst doet niet onder voor de Nederlandse IND, men kan het u knap lastig maken.

(c) copyright 2020 WIMA production

Deze website gebruikt cookies voor een optimale ervaring. Voor meer informatie kunt u onze privacy verklaring lezen.