cropped-Papagaai-vliegend.png
PARAMARIBO

tijdelijke verblijfsvergunning

Voor het aanvragen van een tijdelijke verblijfsvergunning moet je in het bezit zijn van een MKV.

Bij de afdeling vreemdelingenzaken aan de Verlengde Keizerstraat nr. 7 moet je een verzoekschrift, gericht aan de minister en een formulier voor toelating en een lijst met de documenten die je moet inleveren, ophalen.

Nadat je de documenten hebt ingevuld lever je de originele en kopieën(zorg dat je deze bij je hebt) weer in. Zijn alle stukken in orde dan wordt je aanvraag in behandeling genomen en wordt je in het bezit gesteld van een papieren strookje voorzien van een nummer. Bewaar dit goed en neem het strookje en uw paspoort altijd, als je naar vreemdelingenzaken gaat, mee.

Het strookje is ook belangrijk als je huisraad naar Suriname hebt gestuurd, op vertoon van het strookje krijgt je namelijk vrijstelling van invoerrechten. Er zijn inklaarders die je willen wijsmaken dat je, ondanks dat je in het bezit bent van het strookje, toch een deposito of borg moet betalen, trap hier niet in.  

Voor de duidelijkheid het strookje is een stukje papier ter breedte van een A4 en ongeveer 3 cm hoog, klein maar heel belangrijk, dus goed bewaren.

Procedure inleveren documenten

Vermeldt duidelijk op de enveloppe, aanvraag toelating, naam, adres en op welk telefoonnummer je te bereiken bent(vermeld je gsm nummer dan ben je niet aan huis gebonden).

Het deponeren van de enveloppe kan op maandag tot en met donderdag van 0.800 uur tot 13.30 uur.  Informeren naar de de status van de aanvraag is op vrijdagochtend.

Alle personen voor wie de aanvraagt geldt dienen in persoon en in bezit van hun paspoort te verschijnen.

Het betalingsbewijs moet je bij het indienen van de documenten overleggen.

Het bedrag van US 200 dollar moet betaald zijn voordat je de documenten inlevert, de betaling geschiedt bij de landbouwbank aan de Limapostraat.

Vreemdelingen zaken

Nadat je alles hebt ingeleverd kan je door de Vreemdelingendienst worden opgeroepen, je moet dan al de documenten en ticket mee nemen. Na het gesprek zal er een rapport worden opgemaakt en wordt je wanneer alles in orde is opgeroepen om je verblijfsvergunning in ontvangst te nemen.

Verlengde Keizerstraat nr. 7
Paramaribo, Suriname
TEL: 00597- 532109 / 532123 / 532109

Benodigde documenten aanvraag tijdelijke verblijfsvergunning

[printfriendly]
  • Garant stelling formulier
  • Origineel bewijs van inschrijving CBB
  • Kopie id-kaart of paspoort
  • Indien vreemdeling, kopie van de verblijfsvergunning of vestigingsvergunning
  • Bewijs van pensioen, uitkering niet ouder dan 3 maanden
  • Kopie van jaaropgave niet ouder dan 1 jaar me de nodige stempels

Vreemdelingenpolitie

Nadat je de verblijfsvergunning hebt ontvangen ga je naar de vreemdelingenpolitie aan de Mr. J. Lachmonstraat, gebouw openbare werken. Hier worden er diverse stempels in je paspoort gezet, vergeet niet pasfoto ‘s mee te nemen.

Let op: Als je verzoek wordt afgewezen, betekend dit niet dat je voor restitutie van de kosten in aanmerking komt. De heffing is noodzakelijk ter bestrijding van administratie en andere kosten.

Indienen van de aanvraag is mogelijk van maandag tot en met donderdag van 0.800 uur tot 13.00 uur. Alle personen voor wie de aanvraag geld dienen in persoon en in het bezit van hun paspoort te verschijnen.

Centraal Bureau Burgerlijkestand

De volgende stap is het centraal bureau burgerlijke stand(CBB), gevestigd aan de Mr. J. Lachmonstraat. Bij het CBB wordt je ingeschreven in het bevolkingsregister,

  • Neem het originele en een kopie van de uitschrijving bij de gemeente in Nederland mee.
  • Laat op het originele en de kopie van je uitschrijving een stempel van je inschrijving in Suriname plaatsen, bij inschrijving bij het wijkkantoor kan hierom gevraagd worden.

Wijk kantoor

De laatste stap is inschrijven bij het kantoor van de burgerlijke stand in de wijk waarin je woont. Neem je uitschrijving van de gemeente in Nederland mee, er kan om gevraagd worden.