Fb-Button
Logo Suriname Ara plus tekst

tijdelijke verblijfsvergunning

Voor het aanvragen van een tijdelijke verblijfsvergunning moet u in het bezit zijn van een MKV.

Bij de afdeling vreemdelingenzaken aan de Verlengde Keizerstraat nr. 7 moet u een verzoekschrift, gericht aan de minister en een formulier voor toelating en een lijst met de documenten die u moet inleveren, ophalen.

Nadat u de documenten heeft ingevuld levert u de originele en kopieën(zorg dat u deze bij u heeft) weer in. Zijn alle stukken in orde dan wordt uw aanvraag in behandeling genomen en wordt u in het bezit gesteld van een papieren strookje voorzien van een nummer. Bewaar dit goed en neem het strookje en uw paspoort altijd mee als u naar vreemdelingenzaken toegaat.

Het strookje is ook belangrijk als u uw huisraad naar Suriname heeft gestuurd, op vertoon van het strookje krijgt u namelijk vrijstelling van invoerrechten. Er zijn inklaarders die u willen wijsmaken dat u, ondanks dat u in het bezit van het strookje bent, toch een deposito of borg moet betalen, trap hier niet in.  

Voor de duidelijkheid het strookje is een stukje papier ter breedte van een A4 en ongeveer 3 cm hoog, klein maar o zo belangrijk dus goed bewaren.

Procedure inleveren documenten

Vermeldt duidelijk op de enveloppe, aanvraag toelating, naam, adres en op welk telefoonnummer u te bereiken bent(vermeld uw gsm nummer dan bent u niet aan huis gebonden).

Het deponeren van de enveloppe kan op maandag tot en met donderdag van 0.800 uur tot 13.30 uur.  Informeren naar de de status van uw aanvraag is op vrijdagochtend.

Alle personen voor wie de aanvraagt geldt dienen in persoon en in bezit van hun paspoort te verschijnen.

Het betalingsbewijs moet u bij het indienen van de documenten overleggen.

Het bedrag van US 200 dollar moet u betaald hebben voordat u de documenten inlevert, de betaling geschiedt bij de landbouwbank aan de Limapostraat.

Vreemdelingen zaken

U kunt, nadat u alles heeft ingeleverd, door de Vreemdelingendienst worden opgeroepen voor een gesprek, u moet dan al uw documenten en ticket mee nemen. Na het gesprek zal er een rapport worden opgemaakt en wordt u wanneer alles in orde is opgeroepen om uw verblijfsvergunning in ontvangst te nemen.

Verlengde Keizerstraat nr. 7
Paramaribo, Suriname
TEL: 00597- 532109 / 532123 / 532109

Benodigde documenten aanvraag tijdelijke verblijfsvergunning

Print Friendly, PDF & Email
  • Garant stelling formulier
  • Origineel bewijs van inschrijving CBB
  • Kopie id-kaart of paspoort
  • Indien vreemdeling, kopie van de verblijfsvergunning of vestigingsvergunning
  • Bewijs van pensioen, uitkering niet ouder dan 3 maanden
  • Kopie van jaaropgave niet ouder dan 1 jaar me de nodige stempels

Vreemdelingenpolitie

Nadat u uw verblijfsvergunning heeft ontvangen gaat u naar de vreemdelingenpolitie(gevestigd is aan de Mr. J. Lachmonstraat, gebouw openbare werken), voor het verkrijgen van de benodigde stempels in uw paspoort(pasfoto meenemen).

Let op: Als uw verzoek wordt afgewezen, betekend dit niet dat u voor restitutie van de kosten in aanmerking komt. De heffing is noodzakelijk ter bestrijding van administratie en andere kosten.

Indienen van uw aanvraag is mogelijk van maandag tot en met donderdag van 0.800 uur tot 13.00 uur. Alle personen voor wie de aanvraag geld dienen in persoon en in het bezit van hun paspoort te verschijnen.

Centraal Bureau Burgerlijkestand

De volgende stap is het centraal bureau burgerlijke stand(CBB), gevestigd aan de Mr. J. Lachmonstraat. Bij het CBB moet u zich inschrijven in het bevolkingsregister,

  • Het originele en een kopie van de uitschrijving bij de gemeente in Nederland mee nemen.
  • Laat op het originele en de kopie van uw uitschrijving een stempel van uw inschrijving in Suriname plaatsen(bij inschrijving bij het wijkkantoor kan hierom worden gevraagd).

Wijk kantoor

De laatste stap is inschrijven bij het kantoor van de burgerlijke stand in de wijk waarin uw woont. Neem bij deze inschrijving ook uw uitschrijving van de gemeente in Nederland mee, men kan hier om vragen.

Translate »
Suriname Ara

Deze website gebruikt cookies voor een optimale ervaring. Voor meer informatie kunt u onze privacy verklaring lezen.