cropped-Papagaai-vliegend.png
PARAMARIBO

Machtiging kort verblijf

Visumplichtige vreemdelingen die langer dan 90 dagen in Suriname willen verblijven moeten, 3 maanden vóór vertrekdatum, bij het Surinaams consulaat te Amsterdam, een Machtiging tot Kort Verblijf (MKV) aanvragen.

MKV aanvragen in Suriname

Vreemdelingen (van niet Surinaamse origine) die naar Suriname zijn afgereisd met een toeristen- of zakenvisum kunnen gedurende hun verblijf in Suriname geen MKV aanvraag indienen.

Voor vreemdelingen van Surinaamse origine, (personen geboren in Suriname of waarvan één of beide ouders geboren is/zijn in Suriname), blijft het huidige beleid ongewijzigd.

Dit betekent dat deze personen met een toeristen- of zakenvisum naar Suriname mogen afreizen en de mogelijkheid blijven behouden om tijdens hun verblijf in Suriname een verblijfsvergunning aan te vragen (zie de Loketdienst v/d Hoofd afd. Vreemdelingenzaken ). Dit geldt tevens voor de echtgenoot/echtgenote (wettelijk huwelijk).

Vreemdelingen die niet visumplichtig zijn voor Suriname, hebben ook de mogelijkheid om, gedurende hun verblijf in Suriname een aanvraag in te dienen en wel binnen twee weken na aankomst.

Aanvraag MKV Suriname

  • Een volledig ingevuld aanvraag formulier
  • Documenten e.a. zoals hieronder aangegeven\
  • Betaling van administratiekosten ad. 10 euro

Een MKV aanvraag is niet bestemd voor remigranten. Deze vallen onder het regiem van “Verblijfsvergunning”. Het MKV aanvraagformulier kunt u hier downloaden. MKV

Let op: Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen.

[printfriendly]
Een VOG vraagt u aan bij de gemeente waar u woont. In het aanvraagformulier zal gevraagd worden welke organisatie de VOG verlangt en welk screeningsprofiel van toepassing is. Sommige gemeentes staan toe dat u het screeningsprofiel “Visum en emigratie” zelf aan vinkt zonder bevestiging van het consulaat, andere weer niet. In het laatste geval heeft van het consulaat een consulaire verklaring nodig, die u meeneemt naar gemeente, wanneer u de VOG aanvraag gaat indienen.  Een consulaire verklaring van het consulaat kunt u aanvragen door het volgende te mailen naar cons.amsterdam@gov.sr 
  • Een duidelijk leesbare kopie van de personalia uit uw geldig paspoort of van een ander ID document.
  • Een bewijs van de overschrijving van het bedrag ad 20 euro naar de rekening van het Consulaat van de Republiek Suriname te Amsterdam NL47ABNA0549316922
  • Verplichte vermelding “VOG brief t.n.v. en uw volledige naam”.
Consulaat Suriname Cuserstraat 11 1081 CK Amsterdam

Wijze van indienen

Een MKV aanvraag mag u persoonlijk, van maandag t/m vrijdag vanaf 9.00 uur tot 12.00 uur, indienen aan het loket van de visum afdeling.

Indien van toepassing

* Indien van toepassing

** Let goed op sommige reisverzekeringen zijn een beperkt aantal maanden geldig. Na aankomst in Suriname kunt, voordat u ingezetene bent, een zorgverzekering afsluiten.  

Tot voor kort moest u de documenten op sturen naar het ministerie van Politie en Justitie in Suriname, nu worden deze gelijk bij de enveloppe check ingenomen.

Bron: Ministerie van Justitie en Politie, Hoofd afdeling vreemdelingen zaken Surinaams consulaat Amsterdam

Klik op de volgende link voor het downloaden van een overzicht van de benodigde documenten en formulieren : Documenten / formulieren