cropped-Papagaai-vliegend.png
PARAMARIBO

Machtiging kort verblijf

Visumplichtige vreemdelingen die langer dan 90 dagen in Suriname willen verblijven moeten, 3 maanden vóór de geplande vertrekdatum, bij het Surinaams consulaat te Amsterdam een Machtiging tot Kort Verblijf (MKV) aan vragen.

MKV aanvragen in Suriname

Vreemdelingen (van niet Surinaamse origine) die naar Suriname zijn afgereisd op een toeristen- of zakenvisum kunnen,  gedurende hun verblijf in Suriname, geen MKV aanvraag indienen.

Voor vreemdelingen van Surinaamse origine (personen geboren in Suriname of waarvan één of beide ouders geboren is/zijn in Suriname) blijft het huidige beleid ongewijzigd. 

Dit betekent dat deze personen met een toeristen- of zakenvisum naar Suriname mogen afreizen en de mogelijkheid blijven behouden om tijdens hun verblijf in Suriname een verblijfsvergunning aan te vragen (zie de Loketdienst v/d Hoofd afd. Vreemdelingenzaken ). Dit geldt tevens voor de echtgenoot/echtgenote (wettelijk huwelijk).

Vreemdelingen die niet visumplichtig zijn voor Suriname, hebben ook de mogelijkheid om, gedurende hun verblijf in Suriname een, MKV aanvraag in te dienen en wel binnen twee weken na aankomst.

Aanvraag MKV Suriname

 • Een volledig ingevuld aanvraag formulier
 • Documenten e.a. zoals hieronder aangegeven\
 • Betaling van administratiekosten ad. 10 euro

Een MKV aanvraag is niet bestemd voor remigranten. Deze vallen onder het regiem van “Verblijfsvergunning”. Het MKV aanvraagformulier kunt u hier downloaden. MKV

Let op: Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Print Friendly, PDF & Email
Een VOG vraagt u aan bij de gemeente waar u woont. In het aanvraagformulier zal gevraagd worden welke organisatie de VOG verlangt en welk screeningsprofiel van toepassing is. Sommige gemeentes staan toe dat u het screeningsprofiel “Visum en emigratie” zelf aan vinkt zonder bevestiging van het consulaat, andere weer niet. In het laatste geval heeft van het consulaat een consulaire verklaring nodig, die u meeneemt naar gemeente, wanneer u de VOG aanvraag gaat indienen.  Een consulaire verklaring van het consulaat kunt u aanvragen door het volgende te mailen naar cons.amsterdam@gov.sr 
 • Een duidelijk leesbare kopie van de personalia uit uw geldig paspoort of van een ander ID document.
 • Een bewijs van de overschrijving van het bedrag ad 20 euro naar de rekening van het Consulaat van de Republiek Suriname te Amsterdam NL47ABNA0549316922
 • Verplichte vermelding “VOG brief t.n.v. en uw volledige naam”.
Consulaat Suriname Cuserstraat 11 1081 CK Amsterdam
Andere voorwaarden MKV

 • De MKV-aanvraag en de benodigde documenten moeten in 2-voud (1 origineel en 1 kopie) ingediend worden.
 • Bij het indienen van de MKV-aanvraag dient u ook administratiekosten ad 10 euro te voldoen. Deze kunt u overmaken op bankrekeningnummer: 54.93.16.922.
 • Nadat uw MKV aanvraag is goedgekeurd dient u een KV-visum (voor 2 maanden enkele reis) aan te vragen middels het online invullen van het regulier visumaanvraagformulier. Het visum kost €36,00 en kan op de dag van de aanvraag worden verstrekt. (online aanvraagformulier.)
 • Het paspoort van de MKV aanvrager moet minimaal zes (6) maanden geldig zijn bij aankomst in Suriname en er moeten tenminste nog 2 blanco pagina’s beschikbaar zijn voor het plaatsen van de visumsticker en de nodige stempels van de immigratiedienst in Paramaribo bij de in- en uitreis.
 • Na aankomst in Suriname dient u zich aan te melden bij het Ministerie van Justitie en Politie, de Loketdienst van de Hoofdafdeling Vreemdelingen Zaken, aan de Mr. J.Lachmonstraat 166-168 in Paramaribo, voor de verdere afhandeling van de procedure tot verkrijging van de verblijfsvergunning.
 • De kosten ter verkrijging van de verblijfsvergunning bedragen US 200 of de tegenwaarde in Surinaamse dollars (SRD). Dit bedrag dient u te storten bij de Centrale Bank van Suriname.

Ondernemers die vergunning plichtig zijn

 • Kopie Winkel, bedrijfsvergunning(origineel ter inzage)*
 • Uittreksel KKF(origineel niet ouder dan 1 jaar)
 • SAS betalingsbewijs (recent)*
 • Kopie id-kaart of paspoort*

Afhankelijke gezinsleden(scholieren, studenten, echtgenoten, concubines en minderjarigen)

 • Officiële brief van de school of universiteit
 • Documenten van de persoon / personen van wie u financieel afhankelijk bent(garantsteller)

Aanvullende voorwaarden garantsteller

 • Garantstelling formulier
 • Origineel bewijs van inschrijving CBB
 • Kopie id-kaart of paspoort

Andere inkomsten

 • Bewijs van pensioen, uitkering niet ouder dan 3 maanden
 • Kopie jaaropgave niet ouder dan 1 jaar, met de nodige stempel

Werknemer

 • Werkgeversverklaring(origineel minstens drie maanden geldig, met hoogte van inkomen + datum afgifte, bedrijfsstempel)
 • Werkvergunning kopie die geldig is*

Afhandeling van de verblijfsvergunning zal pas plaatsvinden na overlegging ven een werkvergunning afgegeven door het ministerie van ATM(Arbeid Technologie en Milieu).

Wijze van indienen

Uw MKV aanvraag mag u persoonlijk indienen aan het loket van de visum afdeling van maandag t/m vrijdag vanaf 9.00 uur tot 12.00 uur, of per post worden toegezonden.

Indien van toepassing

* Indien van toepassing

** Let goed op sommige reisverzekeringen zijn maar een beperkt aantal maanden geldig, laat u goed informeren over de geldigheidsduur van uw reisverzekering in het buitenland. In tegenstelling tot het verleden vragen verzekeraars in Suriname niet meer om een bewijs van ingezetenschap, dus kunt u direct bij aankomst een verzekering afsluiten.

Tot voor kort moest u de hierboven genoemde documenten op sturen naar het ministerie van Politie en Justitie in Suriname, nu worden deze gelijk bij de enveloppe check ingenomen.

Bron: Ministerie van Justitie en Politie, Hoofd afdeling vreemdelingen zaken Surinaams consulaat Amsterdam

Klik op de volgende link voor het downloaden van een overzicht van de benodigde documenten en formulieren : Documenten / formulieren

Translate »
Suriname Ara

Deze website gebruikt cookies voor een optimale ervaring. Voor meer informatie kunt u onze privacy verklaring lezen.