Slider

Als u wilt werken in Suriname moet u beschikken over een werkvergunning, deze werkvergunning moet en kan alleen maar worden aangevraagd door de werkgever, of zijn vertegenwoordiger.

Bij dit indienen dienen een aantal stukken te worden overlegd, wij noemen u de stukken die alleen betrekking hebben op u, die van de werkgever zijn voor u niet interessant(Bron afdeling werkvergunningen vreemdelingen);

 • 4 (vier) identieke en goed gelijkende pasfoto’s.
 • Een fotokopie van uw geldige verblijfsvergunning.
 • Een fotokopie van de aanvraag van een verblijfsvergunning, het zogenaamde VZ-strookje afgegeven door het ministerie van justitie en politie, afdeling vreemdelinge zaken aan de “Mr. J. Lachmonstraat”.
 • Uw paspoort, welke een minimale geldigheidsduur van 6 maanden moet hebben. Het paspoort wordt na inzagen meteen afgegeven.
 • Indien u 3 jaren of langer in Suriname verblijft, moeten er fotokopieën worden overlegd van het huidige en alle vorige(oude) paspoorten.
 • Gelegaliseerde fotokopieën(vertaald naar het Engels of Nederlands) van behaalde diploma’s en certificaten.
Vrijstelling werkvergunning

In de volgende gevallen wordt er ook vrijstelling voor het verkrijgen van een werkvergunning verstrekt;

Vreemdelingen die gehuwd zijn met een Surinamer

De vreemdeling die valt binnen deze groep komt kosteloos in aanmerking voor een verklaring, welke aangeeft dat voor zijn tewerkstelling geen werkvergunning is vereist, hier voor dient te worden overlegd:

 • Fotokopie van de huwelijksakte;
 • Zijn origineel paspoort en van van zijn Surinaamse partner(de paspoorten worden na inzage, meteen afgegeven);
 • Een nationaliteitsverklaring van de Surinaamse partner;
 • Een recente uittreksel uit het bevolkingsregister van Suriname als bewijs dat hij of zij nog gehuwd is met een Surinamer
Remigranten van Surinaamse origine met een ander dan de Surinaamse nationaliteit, met hun gezin, als bedoeld in o.a. art. 5 van de zo genaamde “toescheidingsovereenkomst”

Indien u binnen deze groep valt, komt u kosteloos in aanmerking voor een verklaring, welke aangeeft dat voor u tewerkstelling geen werkvergunning is vereist, de volgende documenten dienen te worden overlegd;

 • Een fotokopie van het bewijs van uitschrijving van de gemeente waar u woonachtig was;
 • een fotokopie van uw paspoort;
 • indien u niet geboren bent in Suriname dient u tevens te overleggen, een verklaring van het Centraal Bureau voor Burgerzaken(CBB) als bewijs dat u ooit eens de Surinaamse nationaliteit heeft gehad.
Vreemdelingen die door de minister van binnenlandse zaken zijn toegelaten als vluchteling en die zodanig hun status kunnen aantonen met het betreffende verblijfsdocument
 • Om in aanmerking te komen voor een verklaring dient de vluchteling wel een fotokopie van voornoemd verblijfsdocument te overleggen.
Vreemdelingen die landsdienaar zijn als bedoeld in artikel 1 van de “Personeelswet” (GB 1962 No. 195), overeenkomstig het bepaalde in artikel 1, lid 2 van de “Wet Werkvergunning Vreemdelingen”,

Indien u binnen deze groep valt komt u kosteloos in aanmerking voor een verklaring, welke aangeeft dat voor u tewerkstelling geen werkvergunning is vereist, u dient hiervoor te overleggen;

 • Een fotokopie van uw aanstellingsbeschikking en het laatste originele paspoort, welke na inzage meteen worden teruggegeven;
 • Een fotokopie van uw arbeidsovereenkomst met de staat en het originele paspoort, welke na inzage meteen worden teruggeven.
Kosten
 • US 300,- (of tegenwaarde in Surinaamse dollars)per aanvraag, ingeval het betreft de tewerkstelling van een vreemdeling in het binnenland in een bedrijf welke zich bezig houdt met de goudwinning;
 • SRD 75,- in alle andere gevallen.

Steeds moeten ook de originele van de te overleggen fotokopieën worden getoond, deze worden na inzage de zelfde dag weer terug gegeven.

Contact gegevens

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dienst der arbeidsbemiddeling, afdeling werkvergunning vreemdelingen;

T : (00597) 47 55 74 / 47 30 42
F : (00597) 47 66 37
E : bemiddeling@sr.net

U kunt natuurlijk ook als u in Suriname bent even langs lopen bij;

Ministerie van Arbeid Technologische Ontwikkeling & Milieu
Prins Hendrikstraat 17
Paramaribo, Suriname

(c) copyright 2020 WIMA production

Deze website gebruikt cookies voor een optimale ervaring. Voor meer informatie kunt u onze privacy verklaring lezen.