Slider

Verblijfsvergunning

Na je aankomst in Suriname moet je binnen een week, voor het aanvragen van een tijdelijk verblijf  en het verlengen van je visum, je melden bij de vreemdelingendienst .

Bij deze verlenging zal je je paspoort en en ticket moeten meenemen, blijf je langer dan drie maanden dan zal je een tijdelijke verblijfsvergunning moeten aanvragen(Zorg dat je een MKV hebt).

De vreemdelingenpolitie is op werkdagen geopende tot 14.00 uur, het adres is J. Lachomonstraat te Paramaribo.

Hieronder een overzicht van de documenten die je nodig hebt bij het aanvragen van je tijdelijke verblijfsvergunning:

Let op: Indien je verzoek wordt afgewezen, betekend dit niet dat je voor restitutie van de kosten in aanmerking komt. De heffing is noodzakelijk ter bestrijding van administratie en andere kosten.

Indienen van je aanvraag is mogelijk van maandag tot en met donderdag van 0.800 uur tot 13.00 uur. Je moet zelf alles inleveren en je paspoort meenemen. Neem ook alle documenten en kopieën mee beter mee verlegen dan om verlegen.

Als je de vergunning voor tijdelijk verblijf hebt ontvangen moet je nog even langs het wijkkantoor, in de buurt waar je verblijft, om je in te schrijven.

Je tijdelijke verblijfsvergunning bestaat uit een A4 met diverse stempels en een hoop stempels in je paspoort, wees gerust die hoef je niet dagelijks mee te nemen.

Welkom en succes met je stage.

Documenten lijst aanvraag verblijf overige vreemdelingen
 • Bewijs van machtiging tot Kort verblijf (aan te tonen middels het paspoort waarbij op het visum KV is vermeld). Let op: zonder een MKV visum kan geen aanvraag tot verblijf worden ingediend. Van MKV zijn uitgesloten vreemdelingen van Surinaamse origine* en vreemdelingen afkomstig uit niet visum plichtige landen.
 • Verzoekschrift gericht aan de minister van Justitie en Politie, kinderen vanaf 18 jaar moeten hun verzoek apart indienen
 • Plakzegel van SRD 1,50 (plakken op verzoekschrift)
 • Twee (2) recente goed gelijkende paspoort foto’s per gezinslid (geen scan of computer foto’s)
 • Een ingevuld toelating formulier
 • Kopie van alle geschreven pagina’s van het geldig paspoort (tenminste 6 maanden geldig)
 • Bewijs van goed gedrag (origineel + kopie, indien in een andere taal dan het Nederlands of Engels ook de vertaling bijvoegen)
 • Geboorteakte (origineel + kopie, indien in een andere taal dan het Nederlands of Engels ook de vertaling bijvoegen)
 • Burgerlijke staat indien gehuwd: Huwelijksakte Kopie(origineel ter inzage) indien de aanvraag geld voor één der echtgeno(o)t(e). Bezit deze de Surinaamse nationaliteit dan ook een kopie van de ID kaart / Paspoort
 • Bewijs van ziektekosten verzekering of een garantie verklaring van de werkgever of het bedrijf waar u werkzaam bent, waarbij deze verklaart zich garant te stellen voor de kosten m.b.t. de ziekte kosten verzekering van u en uw gezin of een garantie verklaring van een derde, waarbij het garant stelling formulier en de daarbji te overleggen documenten worden aangeboden.
 • Kwitantie storting USD 150,- dient u te voldoen bij de Centrale bank van Suriname op het rekeningnummer: 324623 t.n.v. het ministerie van Justitie en Politie. of bij de kas op het hoofdkantoor van het Ministerie van Justitie en Politie, Comptabele en Financiële afdeling. Adres Miranda straat nr. 10 Kasuren: Maandag t/m vrijdag van 0.800 uur – 12.00 uur. Alle vreemdelingen afkomstig uit een van de Caricom landen zijn Vrijgesteld van Betaling van dit bedrag
 • Middel van bestaan: Documenten overleggen die op u van toepassing zijn(afschrif studiefinanciering).
(c) copyright 2020 WIMA production

Deze website gebruikt cookies voor een optimale ervaring. Voor meer informatie kunt u onze privacy verklaring lezen.