Slider
Belastingdienst

Voor vertrek moet u bij de  belastingdienst melden dat u gaat emigreren, ook moet u bij de inspecteur een verzoek, ter voorkoming van dubbele belastingheffing, indienen. Militairen op wachtgeld of gepensioneerd kunnen, als zij dit willen, binnenlands belastingplichtig blijven. Voor meer informatie hierover kunt u bellen met de belasting telefoon(055) 538 53 85 vanuit het buitenland +31 555 38 53 85.

Hoe de belasting voor emigranten werkt hangt af van verschillende zaken. Ten eerst is het de vraag of u voor de belastingdienst gaat emigreren of niet.

4 redenen wanneer u niet bent geëmigreerd voor de belastingdienst:

  • Gaat u tijdelijk in het buitenland wonen en behoud u uw adres in Nederland.
    Als u wordt uitgezonden voor het werk en het gezin blijft in Nederland.
  • Als u verblijfplaats in het buitenland van tijdelijke aard is, bijvoorbeeld een hotel.
  • Als u minder dan 12 maanden in het buitenland woont en in dat land geen inkomsten belasting betaald heeft.

Als u voor de belastingdienst niet bent geëmigreerd dan bent u in Nederland belastingplichtig. Als u in het buitenland gaat werken en u betaald in dat land inkomsten belasting zorg dan dat u dit goed kan aantonen zodat u niet dubbel hoeft te betalen.

4  redenen wanneer u voor de belastingdienst wel bent geëmigreerd:

Als u zich bij de gemeente heeft laten uitschrijven.
Uw verblijfplaats in het buitenland blijvend is.
U langer dan 12 maanden in het buitenland werkt en er ook inkomstenbelasting betaald heeft.
Als u met het gezin bent geëmigreerd en geen adres meer heeft in Nederland.

Als u namelijk in het buitenland woont en inkomen heeft uit Nederland dan zult u  daarover in Nederland belasting moeten betalen.

Als u buitenlandplichtig bent kunt in het jaar dat u emigreert gebruiken maken van het keuzerecht, daar een ieder zijn situatie weer anders is kunt u het beste navraag doen bij de belastingdienst of een belastingconsulent.

Eigen woning in Nederland

Als u gaat emigreren en u heeft uw huis in Nederland( bij emigreren nog niet verkocht) dan vallen de inkomsten van een eventuele verkoop of verhuur in box 3.

 

Conserverende aanslag

Wanneer krijgt u een conserverende aanslag bij emigratie?

Als u door uw emigratie te conserveren inkomen hebt, krijgt u een conserverende aanslag. U kunt een conserverende aanslag krijgen in de volgende gevallen:

  • U hebt in de periode dat u in Nederland woonde pensioenrechten opgebouwd.
  • U hebt recht op uitkeringen uit een lijfrenteverzekering waarvan de premies in het verleden ten laste van het inkomen zijn gebracht.
  • U hebt recht op het voordeel uit een kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning of beleggingsrecht eigen woning.
  • U hebt een aanmerkelijk belang in een vennootschap die in Nederland is gevestigd.

Op het moment dat u Nederland officieel verlaat dan krijgt u een conserverende aanslag waar u niet vrolijk van wordt, bedragen van € 40.000 zijn normaal. Schrik niet want u moet bij de inspecteur een bezwaar indienen en de aanslag is van de baan.

Berekenen conserverende aanslag?

Het bedrag van uw conserverende aanslag wordt berekent door de belasting over het reguliere inkomen in box 1 op te tellen bij de belasting over het te conserveren inkomen. Dit bedrag wordt vermindert met de belasting die u op de gewone aanslag verschuldigd bent. Het te conserveren inkomen valt daardoor in het hoogste belastingtarief.

Uitstel van betaling voor conserverende aanslag
U krijgt meestal uitstel van betaling voor uw conserverende aanslag. Dit uitstel van betaling krijgt u zonder voorwaarde. U moet het uitstel wel aanvragen bij de inspecteur der belastingen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de belastingdienst Nederland: Klik hier

Tot slot

Dit is enkel en alleen om u een idee te geven van hoe de belastingdienst werkt bij emigratie. Elke situatie is persoonsgebonden het is altijd verstandig contact op te nemen met de belastingdienst of een belastingconsulent.

(c) copyright 2020 WIMA production

Deze website gebruikt cookies voor een optimale ervaring. Voor meer informatie kunt u onze privacy verklaring lezen.