Slider

Als u een uitkering ontvangt en in het buitenland gaat wonen, moet u dit melden bij de instantie waarvan u uw uitkering ontvangt. Als u van plan bent om naar het buitenland te vertrekken kunt u het beste al van tevoren contact opnemen met deze instantie(plus minus 2 maanden).

Tussen Nederland en Suriname is er een verdrag afgesloten, integenstelling met andere landen waar Nederland een verdrag mee heeft afgesloten valt de zorgverzekering buiten dit verdrag.

Nadat u geƫmigreerd bent stopt u AOW opbouw om dit te voorkomen kunt u zich vrijwillig Verzekeren.

Uitkering stopt mogelijk bij emigratie

Als u een uitkering ontvangt en in het buitenland gaat wonen, meldt u dit bij uitkeringsinstantie, UWV of de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Of de uitkering kan worden meegenomen hangt af van;

  • Het type uitkering
  • Waar u gaat wonen
  • Heeft Nederland een verdrag met dat land

AOW - Pensioen

Als u in Nederland woont of werkt bent u normaal gesproken verzekerd voor de AOW en de ANW. Indien u altijd verzekerd bent geweest, dan heeft u recht op een volledig AOW-pensioen.

Voor elk jaar dat u voor u AOW gerectigde leeftijd buiten Nederland woont bouwt u 2% per jaar minder AOW op.

Wat is uw AOW-leeftijd ??

Niet meer verzekerd

Gaat u buiten Nederland wonen of werken dan bent u meestal niet meer verzekerd voor de AOW en de ANW. Dit betekent dat:

  • u bij het bereiken van uw AOW-leeftijd een lager AOW-pensioen krijgt
  • uw partner een lagere nabestaandenuitkering ANW of helemaal geen uitkering krijgt als u zou overlijden
  • uw kinderen geen wezenuitkering krijgen als ze wees zouden worden

Dit voorkomt u door u vrijwillig te verzekeren.

U kunt zich vrijwillig verzekeren voor:

  • de AOW
  • de ANW of
  • de AOW en de ANW samen.

AOW inkopen als u naar Nederland komt

U heeft een periode in het buitenland gewoond en heeft niet uw volledige AOW opgebouwd. Om dit AOW gat op te vangen kunt u zich vrijwillig verzekeren, dit heet inkoop. Inkoop kan alleen als u voor de eerste keer in Nederland komt wonen of werken. Voor de ANW kunt u zich niet inkopen.

(c) copyright 2020 WIMA production

Deze website gebruikt cookies voor een optimale ervaring. Voor meer informatie kunt u onze privacy verklaring lezen.