Suriname rij toestemmings bewijs

Als gevolg van een wijziging in het rijbesluit van de Republiek Suriname moeten personen, die een bezoek aan  Suriname brengen en een motorrijtuig willen besturen, een geldig buitenlands en internationaal rijbewijs bij zich hebben. 

Personen die niet in het bezit zijn van een geldig buitenlands internationaal rijbewijs kunnen zich, met het geldig buitenlands nationaal rijbewijs, vervoegen bij de afdeling Rijbewijzen op het Bureau Nieuwe Haven in Paramaribo voor het aanvragen van een rijtoestemmingsbewijs.

 

Benodigde documenten aanvraag rijbevoegdheid bewijs

  • Uw geldige buitenlands nationaal rijbewijs
  • het paspoort, waarin wordt aangegeven dat u legaal verblijft in Suriname; dit kan aangetoond worden door het visum in uw paspoort, of verblijfsvergunning.
  • het stortingsbewijs; de leges verbonden aan de aanvraag zijn SRD 150 (afhankelijk van de koers). Dit bedrag kan worden gestort bij de Centrale Betaaldiensten / of de sub betaaldiensten.

In het rijtoestemmingsbewijs wordt aangegeven op welke categorie motorrijtuig(en) de toestemming betrekking heeft.

Zowel het buitenlandse nationaal- als het buitenlandse internationaal rijbewijs, waarvan de tekst niet in het Nederlands of het Engels is, moet door een officiële instantie vertaald worden .

Geldigheidsduur Rijbevoegdheid bewijs

Het rij toestemmingsbewijs wordt voor een periode van ten hoogste 1 jaar verleend, met de mogelijkheid van een verlenging telkens voor een periode van 1 jaar.

Hierbij zal rekening worden gehouden met de periode van de geldigheid van het buitenlands nationaal rijbewijs.

Voor zover de geldigheid van het buitenlands nationaal rijbewijs korter is dan 1 jaar, wordt de toestemming voor die periode verleend.