Diverse factoren
Suriname ligt in Zuid Amerika, de directe Buren zijn Guyana Frans Guyana en Brazilië. De oppervlakte van Suriname is 164.000 km2, dus 4 maal groter dan Nederland.
Suriname is een derdewereldland en kent als elk ander derdewereldland een grote kloof tussen arm en rijk. Na de onafhankelijk in 1975 is de economische ontwikkeling nagenoeg tot stilstand gekomen en kende een forse teruggang.
Shadow
Slider

Suriname ligt in Zuid Amerika, de directe Buren zijn Guyana Frans Guyana en Brazilië. De oppervlakte van Suriname is 164.000 km2, dus 4 maal groter dan Nederland. Van deze 164.000 km2 is 80 % regenwoud, 20% aan de kust is bebouwd hiermee wordt de bebouwde oppervlakte van Suriname kleiner dan Nederland. De hoofdstad van Suriname is Paramaribo, waar het grootste gedeelte van de bevolking woont.

De tweede stad op 250 km(3 tot 4 uur rijden) van Paramaribo is is Nickerie, welke  ligt in het district Nickerie. Nickerie is een rijst gebied je vind hier dan ook grote arsenalen met rijst velden. Omdat de arsenalen eigendom zijn van een paar personen is het niet rijk.

Naast het district Nickerie zijn er nog een aantal andere districten zoals, Wanica, Para, Commewijne, Marowijne, Saramacca, Brokopondo, Coronie en Nickerie en Sipaliwini.

De Surinaamse samenleving is multicultureel en kent de volgende etnische groepen: Creolen, Javanen, Hindoestanen, Chinezen, Boeroe’s (van oudsher Nederlander), indianen, bosnegers, joden en Nederlanders. Daarnaast zijn er nog wel diverse andere bevolkingsgroepen aanwezig, echter zijn deze hier meestal voor korte duur.

Economische factoren

Suriname is een derdewereldland en kent als elk ander derdewereldland een grote kloof tussen arm en rijk. Na de onafhankelijk in 1975 is de economische ontwikkeling nagenoeg tot stilstand gekomen en kende een forse teruggang. Veel Surinamers zijn vlak voor of tijdens de onafhankelijkheid naar Nederland gegaan om daar hun toekomst op te bouwen. Hiermee is ook een groot gedeelte van het kader vertrokken. De Suiker, koffie, bananen en ander plantage kwamen stil te liggen en de achteruitgang was een feit.De in 1980 gepleegde coup heeft ook niet een omwenteling van de economie te weeg gebracht, in tegendeel de economie ging nog meer achteruit. Nadat de parlementaire democratie was hersteld ging de economie weer in een stijgende lijn, echter met een Zuid Amerikaans tempo(zeer langzaam). Helaas is het nog zo dat de macht en het geld nog steeds toebedeeld is aan een enkele, die deze dan ook met hand en tand verdedigen.

Corruptie is in Suriname geen onbekend fenomeen, het gezegde “het is niet wie je bent, maar wie je kent” heeft in Suriname nog steeds grote betekenis. Ondanks het trage economische herstel ziet men vandaag de dag een vooruitgang en is men van overheidswege intensief bezig om praktijken als Drugs handel en zwart geld te elimineren. Qua natuurlijke rijkdommen behoort Suriname tot de top 17 van de wereld, het land heeft grootte hoeveelheden mineralen echter is het nog steeds wachten op het winnen hiervan.

Politieke factoren

De Politiek in Suriname is niet transparant, zo valt het op dat tijdens de verkiezingen het meer over de persoon dan over het programma gaat. Een echte politieke visie is dan ook niet snel te vinden, partij programma’s worden bij het spelen op de man tot ondergeschikt belang gemaakt. Daarnaast maakt men zich nog al eens schuldig aan het verweven van persoonlijke belangen met landsbelangen, het zich bijvoorbeeld toe eigenen van land komt helaas nog wel eens voor.

Aan echte armoe bestrijding wordt in Suriname niet veel gedaan, de arme worden armer en de rijke rijker.

De president van Suriname wordt gekozen voor een periode van vijf jaren en mag niet meer dan twee ambtsperiodes aanblijven, met dien verstande dat als er tussentijds een ander president is geweest, de president die twee ambtsperiodes heeft volbracht, weer president kan worden.

Het besturen van het land geschiedt vanuit Paramaribo, de volksvertegenwoordiging heeft zitting in de nationale assemblee, zeg maar de tweede kamer. Net als in Nederland moet de regerende partij een meerderheid hebben. Aan het hoofd van de districten staat een zogenaamde kapitein, vergelijkbaar met de commissaris van de koningin in Nederland. De grens tussen landspolitiek en district politiek is niet altijd even duidelijk, zo kan het voorkomen dat de minister zich bezig houdt met bijvoorbeeld een probleem met straatventers, terwijl dit eigenlijk een taak is van de kapitein.

Suriname is sterk afhankelijk van zogenaamde donor landen die met diverse subsidies het land economisch vooruit helpen.

(c) copyright 2019 WIMA production

Deze website gebruikt cookies voor een optimale ervaring. Voor meer informatie kunt u onze privacy verklaring lezen.