Suriname info

Visum Suriname

Visum Suriname

Visum Suriname

Als u naar Suriname gaat  voor zaken, werk, stage, vrijwilligerswerk e.d. dan moet u in het bezit zijn van een visum op een toeristenkaart zult u geen toegang kunnen krijgen. U kunt u een visum aanvragen bij het Surinaams Consulaat te Amsterdam.

Wilt u langer dan 90 dagen verblijven en u bent niet van Surinaamse origine dan dient u in het bezit te zijn van een MKV.

Visum soorten
Visumsoort Geldigheidsduur visum Visumtarief in Euros (€)
1 KTV – kort termijn visum voor personen of groepen (enkele binnenkomst) 2 maanden Max. verblijfsduur 90 dagen 40
2 KV- (enkele binnenkomst i.v.m. goedgekeurde MKV)Personen die langer dan 90 dagen in Suriname wensen te verblijven dienen een Machtiging Kort Verblijf aan te vragen.  Het KV visum wordt verstrekt aan degenen wiens MKV voor langer verblijf is goedgekeurd. 2 maanden Langer verblijf mogelijk op basis v/e goedgekeurde MKV aanvraag 40
3 TM – Visum voor 2 maanden – meerdere binnenkomsten (toeristenvisum)* Te beoordelen door het Consulaat 2 maanden Max. verblijfsduur 90 dagen 40
4 TM – Visum voor 1 jaar – meerdere reizen (toeristenvisum) * Te beoordelen door het Consulaat 12 maanden Max. verblijfsduur 90 dagen 150
5 TM – Visum voor 3 jaar meerdere reizen (toeristenvisum) Slechts personen van Surinaamse origine komen hiervoor in aanmerking 3 jaar Max.verblijfsduur 90 dagen 165
6 SV – Visum i.v.m. overlijden (toeristenvisum) Hiervoor komen slechts personen van Surinaamse origine in aanmerking: 2 maanden Max.verblijfsduur 90 dagen 20
7 ZM – Zakenvisum voor 2 maanden (meerdere reizen) 2 maanden Max. verblijfsduur 90 dagen 50
8 ZM – Zakenvisum voor 2 jaar (meerdere reizen) 2 jaar Max. verblijfsduur 90 dagen 300
9 Transit visum 3 dagen Max. transit verblijf 3 dagen 10

Let wel: de visumprijzen die worden afgedrukt op het visumaanvraagformulier zijn niet meer geldig. Het visum voor 6 maanden wordt niet meer uitgegeven. Indien u voor zaken, stage, vrijwilligerswerk etc. naar Suriname afreist, dient u zulks in het formulier te vermelden bij het doel v/h bezoek. Wij vragen u vriendelijk hiermede rekening te willen houden.


Benodigdheden visumaanvraag

Voor het aanvragen van een visum heeft u het volgende nodig:
  1. Een volledig ingevuld visumaanvraagformulier. Het visumaanvraagformulier dient u online volledig en correct in te vullen en uit te printen: Visum formulier. De namen dienen voluit  ingevuld te worden. De visumaanvrager is verplicht het formulier te ondertekenen zoals in het paspoort. Het visumformulier mag niet ouder zijn dan 10 werkdagen.
  2. Een recente ongebruikte kleurenpasfoto (3 x 4 cm). Deze pasfoto plakt u rechtsboven op het formulier (a.u.b. met wat lijm).
  3. Uw paspoort. Het paspoort dat u aanbiedt dient tenminste nog zes (6) maanden geldig te zijn op de datum van aankomst in Suriname. Tevens is het vereist dat in het paspoort minimaal 1 blanco (voor- en achterzijde) pagina beschikbaar is. U wordt gevraagd het paspoort zonder hoes aan te bieden.
  4. Duidelijk leesbare (kopie van) documenten die vereist zijn bij de aanvraag van een visum voor onder andere: kinderen (minderjarig); stage, vrijwilligerswerk e.d.; Zaken; meerdere reizen overlijden v/e familielid.

Voor direkte informatie mag u de gewenste visumsoort bijschrijven bovenaan uw formulier(Bron Surinaams Consulaat).

Suriname info

Suriname info