Slider
Nederlandse origine

Voor het aanvragen van een tijdelijke verblijfsvergunning moet u in het bezit zijn van een MKV.

Bij de afdeling vreemdelingenzaken aan de Mr. J. Lachmonstraat moet u een verzoekschrift gericht aan de minister en een formulier voor toelating en een lijst met de documenten die u moet inleveren ophalen.

Nadat u de documenten heeft ingevuld levert u de originele en kopieën(zorg dat u deze bij u heeft) weer in. Zijn alle stukken in orde dan wordt uw aanvraag in behandeling genomen en wordt u in het bezit gesteld van een papieren strookje voorzien van een nummer. Bewaar dit goed en neem het strookje en uw paspoort altijd mee als u naar vreemdelingenzaken toegaat.

Het strookje is ook belangrijk als u  uw huisraad naar Suriname heeft gestuurd op vertoon van het strookje krijgt u namelijk vrijstelling van invoerrechten.

Inklaarders, verhuisbedrijven proberen u wel een wat anders wijs te maken en willen dan dat u een deposito van ongeveer US 4000 betaald, niet doen zeer zeker niet als u het strookje heeft. Voor de duidelijkheid het strookje is een stukje papier ter breedte van een A4 en ongeveer 3 cm hoog, maar o zo belangrijk dus goed bewaren.

Procedure inleveren documenten
 • Vermeldt duidelijk op de enveloppe, aanvraag toelating, naam, adres en op welk telefoonnummer u te bereiken bent(vermeld uw gsm nummer dan bent u niet aan huis gebonden).
 • Het deponeren van de enveloppe kan op maandag tot en met donderdag van 0.800 uur tot 13.30 uur.  Informeren naar de de status van uw aanvraag is op vrijdagochtend.
 • Alle personen voor wie de aanvraagt geldt dienen in persoon en in bezit van hun paspoort te verschijnen.
 • Het bedrag van US 200 dollar moet u betaald hebben voordat u de documenten inlevert, de betaling geschiedt bij de landbouwbank aan de Limapostraat.
 • Het betalingsbewijs moet u bij het indienen van de documenten overleggen.

Vreemdelingendienst

Mr. J. Lachamonstraat (gebouw openbare werken)
Paramaribo, Suriname
TEL: 00597- 532109 / 532123 / 532109

U kunt, nadat u alles heeft ingeleverd, door de Vreemdelingendienst worden opgeropen voor een gesprek, u moet dan al uw documenten en ticket mee nemen. Na hetdf gesprek zal er een rapport worden opgemaakt en wordt u wanneer alles in orde is opgeroepen om uw verblijfsvergunning in ontvangst te nemen.

Benodigde documenten

 1. Bewijs van machtiging tot Kort verblijf (aan te tonen middels het paspoort waarbij op het visum KV is vermeld). Let op: zonder een MKV visum kan geen aanvraag tot verblijf worden ingediend. Van MKV zijn uitgesloten vreemdelingen van Surinaamse origine* en vreemdelingen afkomstig uit niet visum plichtige landen.
 2. Verzoekschrift gericht aan de minister van Justitie en Politie, kinderen vanaf 18 jaar moeten hun verzoek apart indienen
 3. Plakzegel van SRD 1,50 (plakken op verzoekschrift)
 4. Twee (2) recente goed gelijkende paspoort foto’s per gezinslid (geen scan of computer foto’s)
 5. Een ingevuld toelating formulier
 6. Kopie van alle geschreven pagina’s van het geldig paspoort (tenminste 6 maanden geldig)
 7. Bewijs van goed gedrag (origineel + kopie, indien in een andere taal dan het Nederlands of Engels ook de vertaling bijvoegen)
 8. Geboorteakte (origineel + kopie, indien in een andere taal dan het Nederlands of Engels ook de vertaling bijvoegen)
 9. Burgerlijke staat
  • Indien gehuwd: Huwelijksakte Kopie(origineel ter inzage) indien de aanvraag geld voor één der echtgeno(o)t(e). Bezit deze de Surinaamse nationaliteit dan ook een kopie van de ID kaart / Paspoort
 10. Bewijs van ziektekosten verzekering of een garantie verklaring van de werkgever of het bedrijf waar u werkzaam bent, waarbij deze verklaart zich garant te stellen voor de kosten m.b.t. de ziekte kosten verzekering van u en uw gezin of een garantie verklaring van een derde, waarbij het garant stelling formulier en de daarbji te overleggen documenten worden aangeboden.
 11. Kwitantie storting USD 150,- dient u te voldoen bij de Centrale bank van Suriname op het rekeningnummer: 324623 t.n.v. het ministerie van Justitie en Politie. of bij de kas op het hoofdkantoor van het Ministerie van Justitie en Politie, Comptabele en Financiële afdeling. Adres Miranda straat nr. 10 Kasuren: Maandag t/m vrijdag van 0.800 uur – 12.00 uur. Alle vreemdelingen afkomstig uit een van de Caricom landen zijn Vrijgesteld van Betaling van dit bedrag
 12. Middel van bestaan: Documenten overleggen die van u van toepassing zijn
  • Werknemers:
   • Werkgeversverklaring(origineel minstens drie maanden geldig, met hoogte van inkomen + datum afgifte, bedrijfsstempel).
  • Ondernemers die vergunningplichtig zijn:
   • Kopie Winkel, bedrijfsvergunning(origineel ter inzage)
  • Ondernemers die niet vergunningplichtig zijn:
   • Uittreksel KKF(origineel niet ouder dan 1 jaar)
   • SAS betalingsbewijs (recent)
  • Afhankelijke gezinsleden(scholieren of studenten, echtgenoten, concubines en minderjarige):
   • Officiële brief van de school of universiteit
   • Documenten van de persoon / personen van wie u financieel afhankelijk bent(garant steller)
 • Garant stelling formulier
 • Origineel bewijs van inschrijving CBB
 • Kopie id-kaart of paspoort
 • Indien vreemdeling, kopie van de verblijfsvergunning of vestigingsvergunning
 • Bewijs van pensioen, uitkering niet ouder dan 3 maanden
 • Kopie van jaaropgave niet ouder dan 1 jaar me de nodige stempels

Vreemdelingenpolitie

Nadat u uw verblijfsvergunning heeft ontvangen gaat u naar de vreemdelingenpolitie(eveneens gevestigd is aan de Mr. J. Lachmonstraat), voor het verkrijgen van de benodigde stempels in uw paspoort(pasfoto meenemen).

Centraal Bureau Burgerlijkestand

De volgende stap is het centraal bureau burgerlijke stand(CBB), dat eveneens gevestigd is aan de Mr. J. Lachmonstraat. Bij het CBB moet u zich inschrijven in het bevolkingsregister,

 • Het originele en een kopie van de uitschrijving bij de gemeente in Nederland mee nemen.
 • Laat op het originele en de kopie van uw uitschrijving een stempel van uw inschrijving in Suriname plaatsen(bij inschrijving bij het wijkkantoor kan hierom worden gevraagd).

Wijkkantoor

De laatste stap is inschrijven bij het kantoor van de burgerlijke stand in de wijk waarin uw woont. Neem bij deze inschrijving ook uw uitschrijving van de gemeente in Nederland mee, men kan hier om vragen.

Let op: Indien u verzoek wordt afgewezen, betekend dit niet dat u voor restitutie van de kosten in aanmerking komt. De heffing is noodzakelijk ter bestrijding van administratie en andere kosten.

Indienen van uw aanvraag is mogelijk van maandag tot en met donderdag van 0.800 uur tot 13.00 uur. Alle personen voor wie de aanvraag geld dienen in persoon en in het bezit van hun paspoort te verschijnen.

(c) copyright 2020 WIMA production

Deze website gebruikt cookies voor een optimale ervaring. Voor meer informatie kunt u onze privacy verklaring lezen.