Info Suriname Menu

Verzekering emigreren

Verzekeringen Nederland Suriname

Bij de verzekeringsagent kunt u informeren welke lopende verzekering / polissen ook een dekking in Suriname hebben. Polissen die in Nederland worden beëindigd kunnen  in Suriname opnieuw worden afgesloten..

Zorgverzekering

Bij emigratie wordt de zorgverzekering beëindig, in  het verdrag dat Nederland met Suriname heeft afgesloten wordt hier niet in voorzien. In Suriname zal een nieuwe zorgverzekering moeten worden afgesloten. Er bestaat een mogelijkheid om een particuliere ziektekosten verzekering in Nederland af te sluiten, de kosten hiervoor zijn hoog. Voor meer informatie kunt verwijzen wij naar een verzekeringsagent.

Zorgverzekering Suriname

  • Particulier(1e, 2e en 3e klas mogelijk, kosten zijn niet hoog, premie  is leeftijd gebonden. Voordeel van een verzekering op basis van 1e klas is, dat een behandeling vlotter en beter verloopt
  • Staatsziekenfonds

TIP:

  • Zorg voor een reisverzekering om eventuele problemen bij ziektekosten gedurende de eerste maanden te vermijden(let op de dekkingsgraad).

Begrafenispolis

  • Een begrafenispolis in Nederland kan worden aangehouden, met een aantal zaken moet rekening gehouden worden;

Wil ik of wij als een van ons in Suriname komt te overlijden in Suriname begraven of gecremeerd worden. Wordt er voor gekozen om in Suriname te worden begraven / gecremeerd dan moeten de kosten, die hier aan verbonden zijn, door uw polis worden gedekt.

Wilt u niet in Suriname worden begraven of gecremeerd maar in Nederland dan moet er rekening mee worden gehouden dat u, om de kosten te dekken, zich moet bijverzekeren. Voor meer informatie raadpleeg een verzekeringsadviseur.