Info Suriname Menu

SVB

SVB Nederland

Als u een uitkering ontvangt en in het buitenland gaat wonen, moet u dit melden bij de instantie waarvan u uw uitkering ontvangt. Als u van plan bent om naar het buitenland te vertrekken kunt u het beste al van tevoren contact opnemen met deze instantie(plus minus 2 maanden).

Uitkering stopt mogelijk bij emigratie

Als u een uitkering ontvangt en in het buitenland gaat wonen, meldt u dit bij uitkeringsinstantie, UWV of de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Of de uitkering kan worden meegenomen hangt af van;

  • Het type uitkering,
  • Waar u gaat wonen.
  • Heeft Nederland een verdrag met dat land

Tussen Nederland en Suriname is er een verdrag afgesloten, integenstelling met andere landen waar Nederland een verdrag mee heeft afgesloten valt de zorgverzekering buiten dit verdrag.

Nadat u geëmigreerd bent stopt u AOW opbouw om dit te voorkomen kunt u zich vrijwillig Verzekeren.

Waarom vrijwillig verzekeren?

Als u in Nederland woont of werkt, bent u meestal verzekerd voor de AOW en de ANW. Bent u in de 50 jaar voor uw AOW-leeftijd altijd verzekerd geweest, dan krijgt u een volledig AOW-pensioen.

Niet meer verzekerd door wonen of werken buiten Nederland

Gaat u buiten Nederland wonen of werken? Dan bent u meestal niet meer verzekerd voor de AOW en de ANW. Dit betekent dat:

  • u bij het bereiken van uw AOW-leeftijd een lager AOW-pensioen krijgt
  • uw partner een lagere nabestaandenuitkering ANW of helemaal geen uitkering krijgt als u zou overlijden
  • uw kinderen geen wezenuitkering krijgen als ze wees zouden worden

Dit voorkomt u door u vrijwillig te verzekeren.

Vrijwillig verzekeren? Er zijn 3 keuzes

U kunt zich vrijwillig verzekeren voor:

  • de AOW
  • de ANW of
  • de AOW en de ANW samen.


AOW inkopen als u naar Nederland bent gekomen

U kunt maximaal 50 jaar AOW opbouwen tot uw AOW-leeftijd. De begindatum van de opbouw ligt daarom 50 jaar vóór uw AOW-leeftijd. De periode vanaf die begindatum tot uw AOW-leeftijd noemen we de 50-jaarsperiode. Bent u in de 50-jaarsperiode in Nederland komen wonen of werken? Dan was u tot dat moment niet verzekerd voor de AOW. Daardoor krijgt u bij het bereiken van uw AOW-leeftijd een lager AOW-pensioen.

Wilt u alsnog AOW opbouwen over de jaren voordat u in Nederland kwam? Dan kunt u zich vrijwillig verzekeren. Dit kan vanaf de begindatum van de 50-jaarsperiode tot de dag waarop u in Nederland kwam wonen of werken. Dit heet inkoop. Inkoop kan alleen als u voor de eerste keer in Nederland komt wonen of werken. Voor de ANW kunt u zich niet inkopen.TERUG NAAR EMIGREREN