Info Suriname Menu

Rijbewijs

Rijbewijs Nederland

Verlengen rijbewijs

Het verlengen van het Nederlands rijbewijs in Suriname kan niet bij de Nederlandse ambassade. Verlenging kan alleen bij het RDW in Nederland, er moet bij het RDW te Veendam een formulier voor verlengen van het rijbewijs worden aangevraagd. Dit formulier moet met twee pasfoto’s en oude rijbewijs, aangetekend worden opgestuurd. De betaling voor de verlenging moet via een Nederlandse bank- of girorekening worden voldaan

Link: Handleiding aanvragen rijbewijsMocht u uw Nederlandse rijbewijs niet verlengen en is dit bij terugkeer in Nederland verlopen, dan kunt u bij de gemeente waar u zich laat inschrijven, tegen inlevering van uw Surinaams rijbewijs, een Nederlands rijbewijs aanvragen(Bron RDW).

Als gevolg van een wijziging in het Rij besluit van de Republiek Suriname dienen personen die een bezoek brengen aan Suriname en een motorrijtuig willen besturen een geldig buitenlands internationaal rijbewijs in hun bezit te hebben. Personen die niet in het bezit zijn van een geldig buitenlands internationaal rijbewijs tijdens hun verblijf in Suriname kunnen zich, met het geldig buitenlands nationaal rijbewijs, vervoegen bij de afdeling Rijbewijzen op het Bureau Nieuwe Haven in Paramaribo voor het aanvragen van een rij-toestemmingsbewijs.

Voor de aanvraag van een rij-toestemmingsbewijs dienen de onderstaande documenten te worden overgelegd:

  • het geldige buitenlands nationaal rijbewijs
  • het paspoort, waarin wordt aangegeven dat men legaal verblijft in Suriname; dit kan aangetoond worden middels het visum in het paspoort en of verblijfsvergunning.
  • het stortingsbewijs; de leges verbonden aan de aanvraag zijn Srd 150,=. dit bedrag kan worden gestort bij de Centrale Betaaldiensten / of de sub-betaaldiensten.

In het rij-toestemmingsbewijs wordt aangegeven op welke categorie motorrijtuig de toestemming betrekking heeft.

Zowel het buitenlandse nationaal rijbewijs als het buitenlandse internationaal rijbewijs, waarvan de tekst niet in het Nederlands of het Engels is gesteld, dient vertaald te worden door een officiële instantie.

Het rij-toestemmingsbewijs wordt voor een periode van ten hoogste 1 jaar verleend, met de mogelijkheid van een verlenging telkens voor een periode van 1 jaar. Hierbij zal rekening worden gehouden met de periode van de geldigheid van het buitenlands nationaal rijbewijs.

Voor zover de geldigheid van het buitenlands nationaal rijbewijs korter is dan 1 jaar, wordt de toestemming voor die periode verleend.
De leges verbonden aan de aanvraag voor elke verlenging van het rij-toestemmingsbewijs zijn Srd 100,–.TERUG NAAR EMIGREREN