Suriname info

PSA

PSA SurinameVoordelen van het PSA document

Een persoon met een geldig PSA document:

heeft geen visum nodig voor het betreden van het grondgebied van de Republiek Suriname voor de duur van 5 jaren na de datum van afgifte van het PSA document. Andere reisdocumenten waaronder het paspoort blijven vereist.

Mag 6 maanden aaneensluitend in Suriname verblijven. Het verblijf kan met maximaal 6 maanden worden verlengd. De PSA moet aantonen in het eigen levensonderhoud en huisvesting te kunnen voorzien.

Heeft de mogelijkheid binnen 6 maanden of bij verlenging van verblijf binnen 12 maanden zich in te schrijven als ingezetene.

PSA document aanvragen en de PSA status activeren

Om het PSA document te kunnen aanvragen zult u het aanvraagformulier dienen in te vullen en in te zenden, met de vereiste documenten/bewijzen die u daarbij heeft gevoegd.

Uw aanvraag kan niet op een andere manier worden ingediend.

A. Belangrijke informatie ter voorbereiding van de aanvraag
U zal het volgende moeten verzamelen:

Een recente, niet gebruikte, zwart-wit pasfoto (dezelfde kwaliteit als v/e paspoort);

De vereiste documenten/bewijsstukken die voor uw persoonlijke aanvraag van toepassing zijn (zie verder Benodigde documenten/bewijsstukken).

Het aantal documenten/bewijsstukken kan variëren van min.2 tot max. 8.

Het kan dus van persoon tot persoon verschillen.

Dit is geheel afhankelijk van het antwoord op vragen zoals: Bent u zelf PSA gerechtigde; ontleent u het recht aan een PSA; bent u gehuwd of niet; betreft het een minderjarige.

Nadat u uw aanvraag heeft ingezonden, zal het niet mogelijk zijn om achteraf een document in te zenden.

Onvolledige aanvragen zullen niet in behandeling worden genomen. In dat geval zult u gevraagd worden om een geheel nieuwe aanvraag in te zenden.

Benodigde documenten

 • (één) zwart-wit pasfoto Recente datum (goedgelijkend) en goede kwaliteit (fotostudio kwaliteit) Een kleuren pasfoto is niet geschikt.
 • Een kopie van de personalia uit het geldige paspoort van de aanvrager. Kopie van de pagina met de pasfoto en personalia
 • Bewijs van betaalde leges ad.Een kopie van het betalingsbewijs c.q. het bewijs van betaling per bank/overschrijving.  Hoe en waar u de leges kunt betalen staat verder in de tekst vermeld.
 • Een (gelegaliseerde) huwelijksakte, indien gehuwd. Een huwelijksakte is verplicht indien de aanvrager gehuwd is.
  Buitenlandse huwelijksaktes dienen gelegaliseerd te zijn.
  Indien de huwelijksakte niet in het Nederlands of Engels is gesteld, zal tevens een officiële vertaling naar een van die talen vereist zijn.
 • Gelegaliseerd bewijs van Gezag/voogdijschap in geval van minderjarigen. Indien de aanvraag voor een minderjarige (jonger dan 18 jaar) wordt ingevuld door duidelijk geïdentificeerde ouder(s)/voogd/wettelijk vertegenwoordiger mag een gelegaliseerd “Bewijs van gezag” over de minderjarige niet ontbreken.

Voor de aanvragers die zelf niet in Suriname geboren zijn, zullen de volgende extradocumenten of bewijzen nodig zijn:

 • Een gelegaliseerde geboorteakte van de aanvrager. Indien de geboorteakte niet in het Nederlands of Engels is gesteld, zal tevens een officiële vertaling naar een van die talen vereist zijn.
  • Een geboorteakte van tenminste 1 (één) ouder die in Suriname geboren is  en/of
  • een kopie van relevante documenten zoals, eventueel een Surinaams paspoort, etc
  • ndien de PSA aanvrager het recht op de PSA status ontleent aan de ouder(s):

  Indien de PSA aanvrager het recht op de PSA status ontleent aan de  grootouder(s):

  • Een geboorteakte van tenminste 1 (één) grootouder die in Suriname geboren is  en/of
  • een kopie van relevante documenten zoals, eventueel een Surinaams paspoort, etc.

Men zou kunnen volstaan met één duidelijk officieel bewijs om de afstamming te bewijzen.

In gevallen waarin de aanvrager bijvoorbeeld zowel aan de ouder(s) als aan de grootouder(s) het recht mocht ontlenen, zou 1 (één) bewijsstuk voldoende kunnen zijn.

(Bijv. familieboek, trouwboekje)

Betaling van leges

Instructies

U wordt verzocht om de volgende aanwijzingen voor het verrichten van uw betaling te volgen en rekening te houden met de comptabele restricties.

A.u.b. niet over te gaan tot het overmaken/overschrijven van de leges voordat u alle benodigde documenten ter beschikking heeft en gereed bent om het formulier in te vullen en in te zenden.

Uw betaling moet bij voorkeur zo kort mogelijk voor het inzenden van de aanvraag hebben plaatsgevonden.

Vermeld bij de bankbetaling : “Aanvraag PSA document” + uw naam + land (woonplaats)

Voorbeeld: “Aanvraag PSA document t.n.v. hr. Ph. Lutz (Nederland)

Print een kopie van het bewijs van betaling per bank/overschrijving, omdat u die zal moeten uploaden in uw aanvraagformulier .

Leges

Voor het PSA document betaalt u aan leges:Betreft uitgifte/verlengingUitgifte van het PSA document voor  aanvragers buiten Europa vanaf 18 jaar US$ 120  jonger dan 18 US$ 60Voor aanvragers in Europa Vanaf 18 jaar € 100, jonger dan 18 € 50Verlenging v/h PSA document
aanvragers buiten Europa vanaf 18 jaar US$ 120
jonger dan 18US$ 60

Voor aanvragers in Europa Vanaf 18 jaar€ 100
jonger dan 18 € 50

Vervanging v/e PSA document  i.v.m. een in ongerede geraakt PSA document
aanvragers buiten Europa vanaf US$ 120
jonger dan 18 US$ 60

Voor aanvragers in Europa Vanaf 18 jaar € 100
jonger dan 18 € 50

 

 • Vergeet a.u.b. niet de verplichte vermelding te doen bij uw bankbetaling
 • Alleen betaalde aanvragen zullen in behandeling worden genomen
 • Bij afwijzing of annulering van een aanvraag zullen betaalde leges niet gerestitueerd worden.
 • U wordt verzocht dubbele betaling of verkeerde betaling te voorkomen. Restitutie zal in dat geval met aftrek van bankkosten voor uw rekening plaatsvinden. De verwerking kan minimaal 1 maand in beslag nemen.

3 gedachtes aan “PSA

 1. jonny

  mensen blijft gerust waar u bent,het is nl. een paradijs vergeleken met sur.
  hier wordt je als geboren sur. gedicrimineerd als nederlander.
  men is in sur. uitsluitend geintreseerd in jou euro;s.
  om de psa aan te vragen doet men correct en behulpzaam ,echter als je
  in sur. bent is alles steekpenning wat de klok slaat en wordt men aangesproken
  met jij en je zoek het maar uit.
  de belastingdienst hier in sur. is een puinhoop,ieder ambtenaar doet maar
  wat, teruggave duurt circa 2 jaren.
  het sur. courant ontwaard als water, binnenkort 1 op 10
  het medisch gebeuren hier is een ramp.ned. stagiares houden ziekenhuis
  overeind.
  ik zou thailand adviseren

 2. Astrid

  Ik ondervind problemen als ik de documenten moet uploaden bij mijn PSA aanvraag via de daarvoor bestemde site. Mijn vraag is hoe dit op te lossen. Graag uw reactie hieromtrent.

  1. Sergio

   Dat had ik ook. Je kan de aanvraag alleen maar doen via Internet Explorer en niet via andere browsers zoals Google Chrome of Firefox. Bij de laatste optie om verder te gaan waar je documenten ge-upload heb blijft deze dan namelijk hangen en kan je niet verder.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Suriname info

Suriname info