Suriname info

Online verblijf aanvragen

Verblijfsvergunning Suriname

Vanaf 15 oktober kan aanvraag tot verblijf online worden ingediend

 

Vreemdelingen kunnen vanaf 15 oktober 2016 via een nieuwe website, www.vz.juspol.sr, van de Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken van het Ministerie van Justitie en Politie online een aanvraag tot verblijf indienen.

Met VZ-Online wil het ministerie de dienstverlening zodanig vergemakkelijken voor vreemdelingen, zodat zij vanuit elke plek in Suriname een aanvraag online kunnen indienen. In de voorbereidingsfase zijn diverse actoren zoals de ministeries van Arbeid, Handel en Industrie, de Immigratiedienst en het Korps Politie Suriname geïnformeerd over VZ-Online. Dit om te voorkomen dat er zo min mogelijk stagnatie in het proces van overgang wordt ondervonden.

VZ-Online is het digitaal indienen van de aanvraag tot verblijf, verlenging verblijf, vestiging en naturalisatie door personen die legaal in Suriname willen verblijven. Vanaf 1 maart 2016 moeten vreemdelingen over een Machtiging tot Kortverblijf (MKV) beschikken om een aanvraag tot verblijf te doen. De categorie Surinaamse Origine, PSA gerechtigde en CARICOM staatsburgers met uitzondering van de Haïtianen zijn vrijgesteld van deze verplichting en kunnen na binnenkomst zonder een MKV een aanvraag tot verblijf indienen.

Voor het digitaal indienen van aanvragen heeft de aanvrager slechts een computer, scanner en internetverbinding nodig om op elk gewenste tijdstip en plek in Suriname een aanvraag te kunnen indienen. Op het moment van het digitaal indienen moet de aanvrager Suriname reeds zijn binnengekomen. De aanvrager zal de instructies op de website goed moeten doornemen.

Door middel van het beantwoorden van vragen wordt de belanghebbende geholpen om het juiste formulier te kiezen. Afhankelijk van het doel van het verblijf wordt er een keuze gemaakt voor de type aanvraag. De klant zal er op moeten toezien dat hij steeds aan de voorwaarden van die type aanvraag voldoet. De lijst met documenten of bewijsstukken van die type aanvraag moet goed worden doorgenomen. Hierna worden alle documenten en de nodige formulieren die volledig en correct zijn ingevuld, verzameld.

Alle documenten, bewijsstukken en formulieren moeten worden gedigitaliseerd. De aanvrager zal op het laatst klikken op: ‘Aanvraag indienen’. Hierna ontvangt men bevestiging. Vanaf dit moment zal er binnen 14 werkdagen worden beoordeeld als de aanvraag compleet is en voldoet aan de Vreemdelingenwet. Het ligt in de bedoeling om met dit nieuwe systeem afhankelijk van de type aanvraag de doorlooptijden voor het afhandelen van complete aanvragen terug te brengen naar minimaal 60 werkdagen.

De klant zal steeds worden geïnformeerd over de voortgang van de aanvraag tot het moment dat betrokkene de verblijfsvergunning kan ophalen. Op de website van Vreemdelingenzaken, www.vz.juspol.sr kan men terecht voor meer informatie over VZ-Online. De mogelijkheid is er om te mailen naar info@vz.juspol.sr of te bellen naar het nummer 427197 toestel 2423 of 2432.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Suriname info

Suriname info