Info Suriname Menu

Nederlandse belastingdienst

Belastingdienst

Voor vertrek moet u bij de  belastingdienst melden dat u gaat emigreren, tevens moet u bij de inspecteur een verzoek, ter voorkoming van dubbele belastingheffing, indienen. Militairen op wachtgeld of gepensioneerd kunnen als zij dit willen binnenlands belastingplichtig blijven, voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de belasting telefoon.

Hoe de belasting werkt voor emigranten hangt af van verschillende zaken. Ten eerst is het de vraag of u voor de belastingdienst gaat emigreren of niet.

4 redenen wanneer u niet bent geëmigreerd voor de belastingdienst:

  1. Gaat u tijdelijk in het buitenland wonen en behoud u uw adres in Nederland.
  2. Als u wordt uitgezonden voor het werk en het gezin blijft in Nederland.
  3. Als u verblijfplaats in het buitenland van tijdelijke aard is, bijvoorbeeld een hotel.
  4. Als u minder dan 12 maanden in het buitenland woont en in dat land geen inkomsten belasting betaald heeft.

Als u voor de belastingdienst niet bent geëmigreerd dan bent u in Nederland belastingplichtig. Als u in het buitenland gaat werken en u betaald in dat land inkomsten belasting zorg dan dat u dit goed kan aantonen zodat u niet dubbel hoeft te betalen.

4  redenen wanneer u voor de belastingdienst wel bent geëmigreerd:

  1. Als u zich bij de gemeente heeft laten uitschrijven.
  2. Uw verblijfplaats in het buitenland blijvend is.
  3. U langer dan 12 maanden in het buitenland werkt en er ook inkomstenbelasting betaald heeft.
  4. Als u met het gezin bent geëmigreerd en geen adres meer heeft in Nederland.

Als u namelijk in het buitenland woont en inkomen heeft uit Nederland dan zult u  daarover in Nederland belasting moeten betalen.

Als u buitenlandplichtig bent kunt in het jaar dat u emigreert gebruiken maken van het keuzerecht, daar een ieder zijn situatie weer anders is kunt u het beste navraag doen bij de belastingdienst of een belastingconsulent.Eigen woning in Nederland

Als u gaat emigreren en u heeft uw huis in Nederland( bij emigeren nog niet verkocht) dan vallen de inkomsten van een eventuele verkoop of verhuur in box 3.

Tot slot

Dit is enkel en alleen om u een idee te geven van hoe de belastingdienst werkt bij emigratie. Elke situatie is persoonsgebonden het is altijd verstandig contact op te nemen met de belastingdienst of een belastingconsulent.