Suriname info

MKV Suriname

Machtiging-kortverblijf-MKV

Visumplichtige vreemdelingen die langer dan 90 dagen in Suriname wensen te verblijven, dienen 3 maanden vóór de geplande vertrekdatum een Machtiging tot Kort Verblijf (MKV) aan te vragen, .

Vreemdelingen (van niet Surinaamse origine) die naar Suriname zijn afgereisd op een toeristen- of zakenvisum, kunnen geen MKV aanvraag indienen gedurende hun verblijf in Suriname.

Voor vreemdelingen van Surinaamse origine (personen geboren in Suriname of waarvan één of beide ouders geboren is/zijn in Suriname) blijft het huidige beleid ongewijzigd, hetgeen betekent dat deze personen met een toeristen- of zakenvisum naar Suriname mogen afreizen en de mogelijkheid blijven behouden om tijdens hun verblijf in Suriname een verblijfsvergunning aan te vragen (zie de Loketdienst v/d Hoofdafd. Vreemdelingenzaken ). Dit geldt tevens voor de echtgenoot/echtgenote (wettelijk huwelijk).

Vreemdelingen die niet visumplichtig zijn voor Suriname, hebben ook de mogelijkheid om een MKV aanvraag in te dienen gedurende hun verblijf in Suriname en wel binnen twee weken na aankomst.

 

Belangrijk:
  • Alle openbare akten zoals de geboorteakte en andere officiële documenten dienen voorzien te zijn van een “apostille” (internationale legalisatie). Een apostille kan niet door een Gemeente worden geplaatst, u kunt hiervoor terecht bij de Rechtbank in uw woonplaats of provincie.
  • Meereizende minderjarige kinderen worden bijgeschreven in het formulier van één van de ouders of de voogd.
  • In aanvragen van een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) dient het screeningsprofiel “visum en emigratie” aangevinkt te worden.
  • Termijn van afhandeling v/d MKV aanvraag: minimaal 3 maanden
  • Onvolledige aanvragen zullen niet in behandeling worden genomen
  • Van MKV documenten die niet in de Nederlandse of Engelse taal zijn gesteld, dient eveneens een officiële vertaling ingediend te worden.

Voor het indienen van een MKV aanvraag is nodig
Benodigde documenten aanvraag MKV
Bewijs van goed gedrag
Wijze van indienen

Uw MKV aanvraag mag u persoonlijk indienen aan het loket van de visum afdeling van maandag t/m vrijdag vanaf 9.00 uur tot 12.00 uur, of per post worden toegezonden(Consulaat van Suriname a/d De Cuserstraat 11, 1081 CK Amsterdam).Andere voorwaarden MKV
Afhankelijke gezinsleden(scholieren, studenten, echtgenoten, concubines en minderjarigen)
Aanvullende voorwaarden garantsteller
Andere inkomsten
Werknemer
Ondernemers die vergunning plichtig zijn

*Indien van toepassing,


** Let goed op sommige reisverzekeringen zijn maar een beperkt aantal maanden geldig, laat u goed informeren over de geldigheidsduur van uw reisverzekering in het buitenland. In tegenstelling tot het verleden vragen verzekeraars in Suriname niet meer om een bewijs van ingezetenschap, dus kunt u direct bij aankomst een verzekering afsluiten.

Tot voor kort moest u de hierboven genoemde documenten op sturen naar het ministerie van Politie en Justitie in Suriname, nu worden deze gelijk bij de enveloppe check ingenomen.

Bron: Ministerie van Justitie en Politie, Hoofdafdeling vreemdelingen zaken Surinaams consulaat Amsterdam

Klik op de volgende link voor het downloaden van een overzciht van de benodigde documenten en formulieren : Documenten / formulieren

 

Print Friendly

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Suriname info

Suriname info