Suriname info

Lage lonen land

Suriname lage-lonen-land

Suriname behoort tot de lage lonen landen maar als we het dagelijks leven en de daarmee gepaarde kosten aanschouwen dan zie je hier niets van terug. Kosten voor dagelijks levensonderhoud liggen hoger dan in Nederland, elektronische apparatuur Koelkast, wasmachine, stofzuiger etc. zijn stukken duurder dan in Nederland. De prijzen voor tweedehands auto’s is nagenoeg gelijk aan Europa, wat je krijgt is vaak wel meer de meeste auto’s zijn volledig uitgerust.

Een lage lonen land met Europese prijzen dat is vragen om problemen en dat is dan ook het geval, de Surinamer moet heel goed op zijn geld passen zodat ze de maand kunnen rondkomen. Een tweede baan is eerder gewoon dan uitzondering. Hiermee komt dan wel de verhouding werk en rusttijden in het geding. Vaak zijn werknemers zichtbaar vermoeid en stralen ze weinig arbeidsvreugde uit. Tel daarbij op het lage loon en de cirkel is rond er zal dan ook een economische oplossing moeten komen. Het kan niet zo zijn dat een handje vol ondernemers de prijzen dermate opdrijven dat het gros van de bevolking hierdoor op de rand van de armoede staat. Ook de devaluatie van de SRD de afgelopen weken doet hier geen goed aan, van de een op de andere dag 20% van je salaris inleveren doet pijn.

Een oplossing is moeilijk, het internationaal monetair fonds IMF, de wereld investeringsbank. Internationale multinationals etc. doen geen zaken met Suriname. Het politieke klimaat is hiervan grotendeels de oorzaak, ondernemers willen wel maar zijn zeer terughouden om grote investeringen te doen. China is tot nu toe een van de weinige landen die geld in Suriname pompt. Gezien het beleid van China over de gehele wereld is dit niet vreemd en moet je als overheid niet echt blij zijn dat dit gebeurd. De one china policy is een molensteen om de nek van de Surinaamse economie, ook de plannen van de Islamitische investeringsbank dragen hier niet toe bij.

Wat de laatste betreft moet Suriname waken dat het geen tweede Indonesië wordt, ook daar heeft deze bank een grote vinger in de pap iets wat je terugziet in de infrastructuur en beleidsvorming van het land. Moskeeën schieten als paddenstoelen uit de grond en de radicalisering neem toe. Suriname van oudsher een multiculturele smeltkroes zit hier niet op te wachten.

Er zal een oplossing moeten komen,  er zal wetgeving moeten komen die het uitbuiten van de staatsmiddelen van Suriname tegen gaat. Een ieder die zich wilt vestigen in Suriname moet een verklaring van goed gedrag overleggen, een dergelijke verklaring zou ook moeten gelden voor de politici.  Een politici moet van onbesproken gedrag zijn en moet zich tijdens zijn regeerperiode onthouden van enige bedrijfsactiviteit zodat er geen spraken van belangenverstrengeling kan zijn, ook niet met die van familie.

Het instellen van een zaken of nationaal kabinet zou een oplossing kunnen zijn, daarbij de kanttekening dat huidige politici, die niet bovenstaande kunnen overleggen, hieraan niet moeten deelnemen. En daar zit hem het probleem niemand is bereid de verworven positie op te geven, want wie dicht bij de airco zit koelt zich het best, of was het wie dicht bij het vuur zit warmt zich het best.

Zolang er geen sprake is van patriotisme maar zelf verrijking zal Suriname gedoemd zijn om op deze voet verder te gaan. Het is dan ook niet vreemd dat er in het lage lonen land Suriname van de top tot de basis wordt mee gesnoept uit de snoepwinkel.

Regelmatig verschijnen er evaluaties van de zogenaamde academica’s die in academische bewoording het volk trachten duidelijk te maken dat een en ander moet veranderen. Leuk voor de collega economen etc. maar onbegrijpelijk voor het volk. Een oplossing is zeer simpel blijf met je handen uit de staatskas, verrijk je niet door projecten te initiëren waarmee je je zelf verrijkt en ga aan de gang voor het land Suriname dan ben je een ware patriottisch en heb je hart voor ons mooie land.

Tan boeng

 

WIMA

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Suriname info

Suriname info