Suriname info

Belastingdienst Suriname

Belastingdienst Suriname

Belastingen

Een rode  banier, jawel het hoofdstuk belasting in Suriname en daar wordt u niet vrolijk van, wij zullen u een aantal zaken voorleggen maar gezien de complexe materie op dit punt verwijzen wij u ook naar de  Belastingdienst afdeling buitenland, Heerlen, telefoon (045)5603270 of uw belastingconsulent.

Tegemoetkomingen voor inwoners van Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba

Als u in Suriname, Aruba of de Nederlandse Antillen woont, dan hebt u op grond van afspraken met die landen altijd (dus ook als u niet gebruikmaakt van het keuzerecht) recht op het belastingdeel van:

 • de algemene heffingskorting
 • de inkomensafhankelijke combinatiekorting
 • de (aanvullende) alleenstaandenouderkorting
Aftrekposten

Ook mag u de volgende persoonsgebonden aftrekposten toepassen:

 • alimentatiebetalingen aan uw ex-echtgenoot
 • uitgaven voor levensonderhoud van kinderen die jonger zijn dan 30 jaar
 • weekend uitgaven voor (ernstig) gehandicapte kinderen, broers en zussen
Andere tegemoetkomingen

Bovendien kunt u recht hebben op de volgende tegemoetkomingen bij de bepaling van het inkomen uit sparen en beleggen (box 3):

 • het heffingsvrij vermogen
 • de toeslag heffingsvrij vermogen kinderen

Als uw fiscale partner geen inkomsten heeft of weinig verdient (tot € 5.991), dan komt hij ook in aanmerking voor uitbetaling van de heffingskorting.

Vrijstelling

Een formulier tot verzoek van vrijstelling voor belastingen die in Nederland worden betaald kan bij de belastingdienst afdeling buitenland / Nederland worden aangevraagd.

Belasting Nederland

Betalen van belasting in Nederland(binnenlands belastingplichtig) is afhankelijk van de instantie die uw uitkering of pensioen verzorgd. Over het algemeen wordt bij emigreren een uitkering of pensioen bruto netto uitgekeerd, echter is gebleken dat dit niet in alle gevallen zo is. Uw bedrijfsorganisatie kan u hier verder over informeren.

AOW

Op het moment dat u Nederland verlaat betaald u geen premie meer voor uw AOW. Wanneer u nog niet de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt kunt u, om het AOW gat te vermijden, een vrijwillig verzekering bij de SVB(sociale verzekering bank) of andere verzekeringsmaatschappij afsluiten. Doet u dit niet dan zal voor elk jaar dat u geen premie betaald 2% op uw AOW in mindering worden gebracht. Een uit Nederland in Suriname te ontvangen AOW wordt door de belastingdienst Surinaamse belast, let hierbij op dat dit een percentage van 38% of meer kan bedragen. In Nederland betaald u 7%, hetgeen betekend dat u  in Suriname bij een heffing  van 38 procent  31 procent meer betaald.

Pensioenen

Artikel.19 van het belastingverdrag bepaald dat  Suriname het heffingsrecht heeft over de pensioenen (ouderdomspensioenen, VUT-uitkeringen, WAO-pensioenen enz.). Het heffingsrecht over  overheidspensioenen komt toe aan Nederland (art. 20 van het belastingverdrag).

Conserverende aanslag

Na verloop van tijd zal er een vanuit Nederland een conserverende aanslag worden opgelegd, schrik hier niet van. Er zal een bezwaarschrift moeten worden ingediend, meer informatie kunt u aanvragen bij de belastingdienst buitenland.

WikipediaRemigrant

De remigrant kan, met een premie van plus minus 4 tot 500 euro per maand, naar Suriname terugkeren. Deze premie zal in Suriname door de Surinaamse belastingdienst worden belast. Een ieder jonger dan 65 jaar dient rekening te houden met het AOW gat, ter voorkoming hiervan kan een vrijwillige verzekering bij de SVB / particuliere instantie worden afgesloten.

Een ieder die van deze regeling gebruik maakt  moet, na aankomst in Suriname, binnen drie maanden een aanvraag tot naturalisatie indienen. Als hier niet aan voldaan wordt zal de uitkering worden stop gezet, na naturalisatie kan er geen aanspraak meer worden gedaan op Nederlandse sociale voorzieningen.

Verdrag

Tussen Nederland en Suriname is er een belastingverdrag(13 april 1977), 28 april 2006 zijn hier de non-discriminatie bepalingen aan toegevoegd. Deze verdragen regelen onder andere het innen van dubbele belastingen en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en vermogen(bron belastingverdrag Suriname).

De materie, hoe kan het ook anders, is een droge kost verweven met allerlei wet en regelgeving, wij adviseren u dan ook om uw belastingadviseur te vragen om u een en ander duidelijk uit te leggen.

Voor meer informatie hier over verwijzen wij u naar de belastingdienst buitenland of uw belastingadviseur.

Klik hier voor het belastingverdrag met Suriname

Klik hier voor de non-discriminatie bepalingenBelastingstelsel Suriname

Het Surinaamse belastingstelsel is net als in Nederland gebaseerd op een progressief schijven stelsel en is de inning van belastingen, conform het verdrag dat Nederland en Suriname hebben afgesloten, toegekend aan de Surinaamse belastingdienst. Defensie ambtenaren kunnen opteren om de belastingen in Nederland te blijven betalen(binnenlands belastingplichtig).

Schijven stelsel Suriname

Hieronder het schijven stelsel zoals deze door de Surinaamse belasting wordt gehanteerd, let op de bedragen zijn in SRD. Om terug te rekenen naar euro’s moet u het bedrag delen door de koers van 4,35. Onder de tabel van de belastingtarieven ziet u een link naar de actuele SRD koers..

Berekening inkomstenbelasting

Het gedeelte van het zuiver inkomen dat ligt tussen %
0 – 2.646 0
2.646 – 11.356,80 8
11.356,80 – 19.273,80 18
19.273,80 – 30.193,80 28
Boven – 30.193,80 38

Klik hier voor de Actuele koers SRD


 

Een klein rekenvoorbeeld voor een gezin van twee personen:

Jaarinkomen
12.237 euro X 4.46 54.577.– srd
Vrijstelling 2.646.– srd
Zuiver inkomen 51.931.– srd
8%   =      908.– srd
18% = 1.426.– srd
28% = 3.057.– srd
38% = 6.249.– srd
11.640.– srd
Heffingskorting 600.– srd
te voldoen aan belasting 11.040.– srd 2609 euro p.j 217 euro p.m

 

Maandelijks inkomen = 12.237 – 2609 / 12 = 802.– euro

Er is geen recht op een AOV uitkering.???


 

Met uitzondering van de buitenlandse belastingplichtige natuurlijke personen, geldt er voor alle natuurlijke personen een belastingvrije som van SRD 2.646,-.

De in Suriname wonende natuurlijke personen mogen bij de vaststelling van hun zuiverinkomen, bovendien nog de aftrekposten en de in voorgaande jaren geleden verliezen in mindering brengen op hun onzuiver inkomen. hier gelden er enkele beperkingen, die in de wet zijn opgenomen.

Lichamen mogen bij de vaststelling van hun belastbaar bedrag op de winst in mindering brengen, de in voorgaande jaren geleden verliezen. Ook hier gelden er beperkingen.

AOV premie

Naast deze belasting bouwt u ook een pensioen op in Suriname gemiddelde premie is afhankelijk van uw inkomen. Bij een inkomen boven de SRD 38.839,80 is dit plus minus SRD 4.000 per jaar. Het maandelijkse AOV bedrag dat u ontvang bij de pensioengerechtigde leeftijd bedraagt dan plus minus SRD 350 per maand.

Belastingdienst Suriname

Op de nieuwe site van de belastingdienst Suriname zult u geen informatie vinden over het Surinaamse belastingstelsel. Als u op de onderstaande link klikt komt u op de de oude site(hoofdstuk veelgestelde vragen) van de Surinaamse belastingdienst. De informatie is beperkt en of deze actueel is kunnen wij helaas niet zeggen, desondanks willen wij u deze informatie niet  onthouden.  Belastingdienst Suriname.

Een uitkering of pensioen of WAO vanuit Nederland(Europa) zit al snel in de hoogste belastingschijf, hetgeen een behoorlijke aderlating op het inkomen is. Het Surinaamse belastingstelsel is voor velen dan ook een  belemmerende factor om zich permanent in Suriname te vestigen.

25 gedachtes aan “Belastingdienst Suriname

  1. WIMA Production Bericht auteur

   Of u er wel of niet recht op heeft is niet aan ons om te beoordelen. Het is wel dat wanneer u Nederland verlaat(emigreert) u in Nederland geen AOW meer opbouwt en premie hiervoor betaald. zelfs al u naar België of Duitsland Emigreert wordt er geen AOW meer opgebouwd. Om te voorkomen dat er een AOW gat ontstaat kunt u zich via de SVB of particulier laten bijverzekeren.

   1. Jessica

    Oke dat begrijp ik, wat voor mij onduidelijk is, hoe het nou zit met de jaren dat mijn ouders wel in Nederland hebben gewerkt en niet te vergeten de jaren voor de onafhankelijkheid. Hebben zij in die tijd wat opgebouwd? (wat betreft aow)

    1. WIMA Production Bericht auteur

     De jaren in Nederland moeten meetellen voor de opbouw van de AOW, of dit ook geldt voor de jaren die u ouders gewerkt hebben in Suriname toen het land nog Nederland was kunnen wij u helaas niet zeggen. U kunt hiervoor het beste met de belastingtelefoon buitenland in Nederland bellen zij kunnen u hierover verder informeren.

 1. john walker

  Geachte heer/mevrouw,

  Kunt u mij aangeven hoe de belasting op de inkomsten uit AOW uit Nederland wordt betaald aan de Surinaamse overheid?
  maandelijks ? Of ontvangt de pensioengerechtigde een aanslag (jaarlijks) achteraf?
  Of wordt maandelijks een inhouding of betaling aan de Belastingdienst gedaan?
  Kunt u mij hier ook over informeren.

  Dank voor uw reactie

 2. Cathleen

  Wie o wie kan mij helpen met de juiste informatie omtrent inkomsten belasting in Suriname.
  Dit is wel een specifiek geval. Ik heb heel veel mensen benaderd maar niemand kan de juiste gegevens verstrekken.

 3. Alwin

  Beste mensen. Over de 12.373 Euro zou je in NL ook belasting betalen.

  1. AOW leeftijd nog niet bereikt dan 36,5% belasting. Laten we voor het gemak er van uit gaan dat aftrekposten en heffingskortingen 2373 bedragen. Dan betaal je dus 3650 Euro en dat is nog altijd meer dan in Suriname.
  2. AOW leeftijd bereikt met zelfde aftrek dan betaal je in Ned.18,6% belasting oftewel 1860 Euro. Je betaalt dan ongeveer 750 Euro meer belasting in Suriname.

 4. Carolyn

  Mijn vraag aan u is dat ik voor een jaar naar suriname wil i.v.m. chroninsche ziekte.Ik ben onlangs naar suriname geweest en heb na 10 jaar kunnen ervaren om zonder pijn te leven en ik heb nu overwogen om 1 jaar naar suriname te vertrekken. Ik heb een wia uitkering.

  Ik heb inmiddels contact opgenomen met de uitkerende instantie en van hun heb ik wel akkoord gekregen. De behandelende artsen in het ziekenhuis hebben ook toestemming verleend. Ik heb informatie op internet opgezocht maar ik wil wel een gerust gevoel hebben als ik vertrek.

  Is er nog aanvullende informatie dat ik van u zou kunnen ontvangen?

  Bij voorbaat dank,

  Carolyn

 5. John F

  Volgens de Sur belastingschijven in het boven aangehaalde voorbeeld zou ik graag willen weten op welke berekening de uitkomst van de 38% berust. M.a.w. over welk deel van het jaar inkomen is die €6.249 gebaseerd?

  Er staat wel boven €30.193,80 maar 38 maal wat van het bovengenoemd jaar salaris geeft de uitkomst €6.249?

  BvD!

  1. WIMA Production Bericht auteur

   Het gedeelte dat boven 30.193,80 SRD valt. Helaas ziet u niet alle reacties op dit onderwerp(wij zijn dit aan het verhelpen) maar een van de posters Sam Loy heeft de volgend berekening bij de Surinaamse belastingdienst laten maken :

   Het jaarinkomen is volgens de svb 12.237.– euro en omgerekend naar de srd is het 4.46 X 12.337.– = 54.577.– srd. Dus mijn jaarinkomen in srd is 54.577.–

   Vervolgens hebben ze het bedrag uitgerekend dat ik aan belasting moet betalen, dat als volgt is opgebouwd. Ik heb verder geen aftrekposten zoals alimentatie e.d. Voor medische kosten geldt een drempel. En de kosten voor het onderhouden van een buitenvrouw heeft Baas resoluut van de hand gedaan.Die kosten zijn enkel voor hem en de zijnen aftrekbaar. Onder intimi worden deze kosten ook wel trekkosten genoemd, maar ook dit terzijde.

   Jaarinkomen 54.577 srd
   vrijstelling 12.600 srd
   zuiver inkomen 41.977 srd

   8% = 908 srd
   18% = 1.426 srd
   28% = 3.057 srd
   38% = 3.472 srd
   ————————————-
   Totaal 8.863 srd

   Dit is het bedrag dat je volgens de belastingdienst in Suriname moet betalen bij een inkomen van 12.237.– euro.

   WIj hopen u met deze info van dienst te zijn.

   Groeten WIMA beheerders

 6. wim van tilborg

  ik ben nederlander en woon met surinaamse vrouw Wij zijn voornemens te emigreren naar suriname. Ik heb een aow-uitkering doch die 38-42% belasting breekt ons op.

  weet u of dit afgeschaft gaat worden ik denk dat vele duizende surinamers en bakra’s naar suriname gaan verhuizen als deze belasting afgeschaft wordt.

  gaarne hoor ik van u

 7. Bella

  Hallo …..
  Mijn moeder heeft een gezin in huis waarvan ze geen cent huur krijgt. Haar buurman heeft haar verlinkt en nu heeft de Belastingen haar aangeschreven dat ze inkomsten heeft.
  Mijn moeder heeft die mensen geholpen en natuurlijk wisten wij het niet.
  Wie kan mij helpen.

  Bella

 8. Sam Loi

  Allen heel hartelijk bedankt voor de reacties.

  De opbouw van het AOW-pensioen na je 15e levensjaar met 2% per jaar is mij bekend. Je moet dan wel woonachtig zijn geweest in Nederland. De denkers over recht en samenleving in Nederland hebben in grootse wijsheid bedacht dat dit slechts moet gelden voor personen die in het deel van het koninkrijk der Nederlanden moet gelden dat Nederland heet, terwijl ik in het Koninkrijk der Nederlanden ben geboren als Nederlander. In de grondwet staat o.m. dat je gelijke gevallen gelijk moet behandelen. Maar ben je in Suriname of de Antillen geboren dan geldt dit kennelijk niet. Maar dit even terzijde.

  Ik kom terug op mijn vraag. Volgens opgave van de SVB was mijn inkomen over 2013 12.237.– per jaar(incl. een korting van 10%). En bij vertrek uit Nederland krijg je dit bedrag netto uitgekeerd. Er vinden dan geen inhoudingen meer plaats.

  Berekening:

  12.237.– X 4,50 (wisselkoers) = 55.066.– srd = onzuiver inkomen.

  Ik heb begrepen dat je premies ziektekosten moet aftrekken. Laat mij dit stellen op 100 euro per maand = 1200 per jaar X 4.50 = 5400 srd. Ik heb geen andere aftrekposten, hetgeen zoveel betekent dat het zuiver jaarinkomen neer komt op: 55.066.– min 5.400.– = 49.666.– srd.

  En hierop laat je dan vervolgens de schijven los, zoals hierboven is aangegeven.

  Maar he zit het dan met de heffingskortingen, die in mijn situatie maximaal 2.495.– euro bedraagt?

  Alvast bedankt voor de reacties.

 9. Sam Loi

  Ik ben alleenstaand en woon in Nederland. Ik ben inmiddels gepensioneerd en heb slechts een AOW-uitkering die op jaarbasis 12.500.– euro bedraagt. Ik overweeg om terug te keren en nog wat zon op te snuiven. Ik wil graag weten hoeveel er netto overblijft.

  Alvast bedankt.

  1. Hans

   Meneer Sam loi uw berekening kloppen niet, uw moet 2% per jaar berekenen voor de jaren dat u na uw 15 levens jaren in Nederland hebt gewoond. Als u 50 jaren in Nederland heb gewoond, dan mag u 12.500 euro bruto berekenen alle bedragen zijn in bruto,maar dan mag u volgens mij dit bedrag in netto uitdrukken na vraag kan je doen bij de belastingdienst 08000543 vraag of u doorverbonden kan worden met Heerlen afd. emigratie. Zij kunnen u goed informeren. Hou u wel rekening mee dat u in armoede terecht komt in Sur. Door de dure levensonderhoud daar . U heb ook recht op een aanvulling op uw aow van dienst SZW. En ook een wmo voorziening als u dat hier hebt. Bel de gemeente in uw woonplaats en vraag doorverbonden te worden met SZW. Ook de SVB kan u informeren, maar niet van uitgaan liever SZW.Wat ik wel weet dat u 39 tot 42% in Suriname moet afdragen aan de belastingdienst.

 10. E. Goede

  Geachte,
  Zie bovenstaand dat partneralimentatie aftrekbaar is in Suriname.
  Sinds 2 jaar krijg ik van een inspekteur bij de balastingen te horen dat dat niet meer zo is. Krijg het ook niet meer terug. Bij de belastingdienst is vaak beloofd dat ik de wijziging op papier krijg. Tot heden niet gezien.
  Is uw info nog steeds correct?
  Groet,
  E. Goede

 11. A.A.B. Pranger

  Ik woon in Suriname en ik wil graag weten welke aftrekposten er zijn bij de Surinaamse belastingdienst, daar ik er hier nog niet achter ben gekomen.
  Ik verzoek u mij per omgaande te mailen.
  Bij voorbaat dank.
  Vriendelijke Groeten,

  1. WIMA Production

   Meerder malen hebben wij een verzoek bij de belastingdienst ingediend om een overzicht van alle aftrekposten te krijgen, helaas is hier tot nu toe nog niet op gereageerd. Het beste kunt u naar de Sommeldijck straat gaan en het ter plaatse opvragen.

  2. Hans

   Beste heer zoals u weet heeft Nederland een belasting verdrag met Suriname gesloten naast de wet Beu. Als de belasting verdrag goed werkt dan zal u ook recht hebben op alle aftrekbare posten. U geeft het zelf aan dat u geen reactie krijgt van de belastingdienst. Zie mijn mail adres stel uw vragen aan mij zal bij de belastingdienst voor u informeren en mailen. Als ik u zou zijn zou ik me belasting aangifte doen met alle aftrekbare posten die die bij u past. U hoor het dan wel van de dienst. Groeten

   1. WIMA Production

    Een mail is aan u verstuurd, zijn er bezoekers van de site die ook vragen hebben mail ons deze. Als Hans het goed vindt zullen wij deze vragen dan aan hem voorleggen. Wie weet komt er dan een stukje duidelijker informatie, van de belastingdienst Suriname moeten wij het tot nu toe niet hebben want deze schitteren van afwezigheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Suriname info

Suriname info