Suriname info

Belastingdienst Nederland

Belastingdienst Nederland

Voor vertrek moet u bij de  belastingdienst melden dat u gaat emigreren. Tevens moet u bij de inspecteur een verzoek, ter voorkoming van dubbele belastingheffing, indienen. Militairen op wachtgeld of gepensioneerd kunnen, als zij dit willen, binnenlands belastingplichtig blijven, voor meer informatie verwijzen wij u naar de belasting telefoon.

Hoe de belasting  voor emigranten werkt hangt af van verschillende factoren. Ten eerst is het de vraag of u voor de belasting dienst gaat emigreren of niet.

4 redenen wanneer u niet bent geëmigreerd voor de belasting dienst:

  1. Gaat u tijdelijk in het buitenland wonen en behoud u uw adres in Nederland.
  2. Als u wordt uitgezonden voor het werk en het gezin blijft in Nederland.
  3. Als u verblijfplaats in het buitenland van tijdelijke aard is, bijvoorbeeld een hotel.
  4. Als u minder dan 12 maanden in het buitenland woont en in dat land geen inkomsten belasting betaald heeft.

Als u voor de belasting dienst niet bent geëmigreerd dan bent u in Nederland belasting plichtig. Als u in het buitenland gaat werken en u betaald in dat land inkomstenbelasting zorg dan dat u dit kan aantonen zodat u niet dubbel hoeft te betalen.

4  redenen wanneer u voor de belasting dienst wel bent geëmigreerd:

  1. Als u zich bij de gemeente heeft laten uitschrijven.
  2. Uw verblijfplaats in het buitenland blijvend is.
  3. U langer dan 12 maanden in het buitenland werkt en er ook inkomstenbelasting betaald heeft.
  4. Als u met het gezin bent geëmigreerd en geen adres meer heeft in Nederland.

Als u namelijk in het buitenland woont en een inkomen heeft uit Nederland dan zult u  daarover in Nederland belasting moeten betalen.

Als u buitenland plichtig bent kunt in het jaar dat u emigreert gebruiken maken van het keuzerecht. Daar een ieder zijn situatie weer anders is kunt u het beste navraag doen bij de belasting dienst of een belastingconsulent.Eigen woning in Nederland

Als u gaat emigreren en u heeft uw huis in Nederland bij emigreren nog niet verkocht dan vallen de inkomsten van een eventuele verkoop of verhuur in box 3.

Tot slot

Dit is enkel en alleen om u een idee te geven hoe de belasting dienst bij emigratie te werk gaat.  Elke situatie is persoonsgebonden het is dan ook altijd verstandig om contact op te nemen met de belasting dienst of een belastingconsulent.


 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Suriname info

Suriname info